aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Rolnictwo na ratunek klimatowi

23 grudnia 2009
Walka ze zmianami klimatu wymaga coraz większego zaangażowania  rolnictwa. A rolnictwo jako jeden z największych sektorów produkcji ma  duże możliwości, żeby wspomóc globalną ochronę klimatu, m.in. poprzez  Wspólną Politykę Rolną Unii Europejskiej.
Kolejny dzień pracy polskiej delegacji podczas światowego szczytu  klimatycznego upłynął pod znakiem zorganizowanego przez Ministerstwo  Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Ministerstwem Środowiska
seminarium merytorycznego oraz spotkań ministra Bernarda Błaszczyka,  przewodniczącego polskiej delegacji w Kopenhadze.Seminarium zorganizowane przez polską delegację poświęcone było  miejscu zmian klimatu w polityce rolnej na przykładzie Wspólnej  Polityki Rolnej.
Rolnictwo jest sektorem silnie narażonym na skutki zmian klimatu.  Jednocześnie ten sektor ma duży potencjał w procesie ochrony klimatu.  W jaki sposób? Między innymi poprzez unikanie i ograniczenie emisji  gazów cieplarnianych, ale także poprzez zwiększenie sekwestracji CO2 w glebie i biomasie. Poszukiwanie odpowiednich rozwiązań na rzecz  przeciwdziałania globalnemu ociepleniu i ograniczania jego negatywnych  skutków wymaga coraz większego zaangażowania polityki rolnej.  
Przykładem polityki, która już dziś stara się zmierzyć z tym wyzwaniem  jest Wspólna Polityka Rolna (WPR) Unii Europejskiej. A ta od pewnego czasu poddawana jest głębokim reformom, m.in. przez  zmniejszanie zachęt do intensyfikowania produkcji przy jednoczesnym  ukierunkowaniu instrumentów na cele środowiskowe, w tym związane z  ochroną zasobów naturalnych oraz ze zmniejszeniem presji rolnictwa na  środowisko.
Wśród wielu pytań, które stanowiły punkt wyjścia do debaty, były: czy  cele związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu oraz adaptacją  sektora rolnego wymagają interwencji publicznej? Jeśli tak, to jaki  jest pożądany podział zadań pomiędzy polityką rolną i rozwoju obszarów  wiejskich a innymi politykami w tym zakresie? Czy wyniki  wcześniejszych reform m.in. Wspólnej Polityki Rolnej (oddzielenie  produkcji od wsparcia/lepsze ukierunkowanie instrumentów/wielofunkcyjność) są spójne ze zobowiązaniami w zakresie  zmian klimatu (mitygacja)? Czy tradycyjne instrumenty polityki rolnej  (wsparcie cen rynkowych, płatności bezpośrednie powiązane i  niepowiązane z produkcją) posiadają potencjał w procesie łagodzenia zmian klimatu oraz adaptacji? Czy istnieje konflikt pomiędzy  działaniami na rzecz łagodzenia zmian klimatu a bezpieczeństwem  żywnościowym w skali globalnej i regionalnej?
Prelegentami podczas seminarium byli Andrzej Dycha - Podsekretarz  Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wilfrid Legg - OECD,  Przewodniczący Sekcji Polityki Rolnej i Środowiska, Dyrekcja ds.  Handlu i Rolnictwa, Myriam Driesssen, Komisja Europejska, Dyrekcja  Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Antonia Andugar,  COPA-COGECA, Tomasz Stuczyński, Kierownik Zakładu Gleboznawstwa Erozji  i Ochrony Gruntów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w  Puławach.
Jednocześnie Minister Bernard Błaszczyk, przewodniczący polskiej  delegacji podczas COP 15, odbywa szereg spotkań na temat porozumienia  w Kopenhadze, m.in. spotkania bilateralne z najważniejszymi  uczestnikami procesu, takimi jak Andreas Carlgren, szwedzki minister  środowiska czy Jos Delbeke, Komisarz UE ds. Środowiska. Minister  Błaszczyk prowadził także rozmowy z przedstawicielami Wietnamu,  Ukrainy i Portugali.


POWIĄZANE

Twierdzenia dotyczące ekologii: podwójne wysiłki weryfikacyjne mogą prowadzić do...

Wszyscy wszystkim składają życzenia. Oto kolejna dawka optymizmu i wspólnoty cel...

Herbatki funkcjonalne Zioła Mnicha – w trosce o zdrowie Chcąc zadbać o prawidłow...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę