Strategia ochrony gleby

9 kwietnia 2003

Rada Ministrów 8 kwietnia br. zaakceptowała dokument pt. "Założenia programu rządowego dla terenów poprzemysłowych". Racjonalne użytkowanie ziemi i jej ochrona jest jednym z ważniejszych priorytetów polityki ekologicznej państwa.

W 2002 roku Komisja Europejska przygotowała projekt dokumentu "W kierunku strategii ochrony gleby", w którym m.in. zobowiązano kraje członkowskie, przy współpracy z krajami kandydackimi, do przygotowania w ciągu najbliższych dwóch lat szeregu regulacji prawnych i instrumentów ekonomicznych ograniczających zanieczyszczenia gleb. Oznacza to, że również Polska musi podjąć działania w zakresie uporządkowania i wzmocnienia ochrony prawnej gleb oraz opracować strategię ich ochrony.

Zanieczyszczenia i skażenia terenów przez ekstensywny rozwój przemysłu w przeszłości są powodem ustanowienia programu. Ocenia się, że w Polsce powierzchnia zdegradowanych terenów wynosi ponad 8000 km2, a powierzchnia obszarów zagrożonych przemysłową degradacją - prawie 39 500 km2. Dzięki programowi, wprowadzone zostaną jednolite zasady i priorytety w takich kwestiach, jak: rekultywacja i zagospodarowanie powierzchni ziemi.

Cele programu
Celem strategicznym jest stworzenie warunków i mechanizmów do zagospodarowania terenów poprzemysłowych, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Cele bezpośrednie to:

  • ograniczenie procesu zmniejszania powierzchni terenów niezdegradowanych;
  • rewitalizacja i przywrócenie do obrotu gospodarczego terenów zdegradowanych działalnością przemysłową;
  • rozwój i upowszechnienie najlepszych dostępnych technologii i technik wspomagających rekultywację i zagospodarowanie gruntów;
  • rozwój sektora przedsiębiorstw zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych;
  • powstanie nowego segmentu rynku pracy.

Założenia programu dotyczącego terenów poprzemysłowych
Przy tworzeniu programu dotyczącego terenów poprzemysłowych należy kierować się przede wszystkim:

  •  koniecznością ograniczenia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska,
  • wyborem rozwiązań technicznych zapewniających równocześnie wysoką efektywność ekonomiczną i skuteczność ekologiczną.
  • zaangażowaniem społeczności lokalnych do procesu zarządzania terenami poprzemysłowymi.

W związku z nierównomiernym występowaniem terenów zdegradowanych i ograniczonymi możliwościami finansowania, proponuje się rozpoczęcie realizacji programu na terenach, na których występuje największe zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska.

W pierwszej kolejności programem objęte zostaną tereny poprzemysłowe najbardziej obciążone działalnością przemysłu, tj.:

a) tereny pogórnicze węgla kamiennego i rud metali oraz pohutnicze, a także tereny, na których funkcjonują inne uciążliwe dla środowiska gałęzie przemysłu (obszar Górnego i Dolnego Śląska);

b) tereny poprzemysłowe w największych aglomeracjach miejskich (Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań, Kraków, Szczecin, Trójmiasto);

c) dla pozostałej części kraju na podstawie posiadanych danych wojewodowie przedstawią listę powiatów, w których występują tereny zdegradowane działalnością przemysłową.

Planowana wysokość finansowania
Przewiduje się, że do 2010 roku na realizację programu trzeba będzie przeznaczyć 520 mln zł, z tego 90 mln zł pochodzić będzie z budżetu państwa, 92 mln zł z funduszy ochrony środowiska oraz 338 mln zł z funduszy pomocowych i strukturalnych Unii Europejskiej.


POWIĄZANE

We wtorek 13 marca zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju...

Europejski Trybunał Obrachunkowy sprawdza obecnie poprawność kontroli żywności e...

Powstała Krajowa Rada Rolnictwa Ekologicznego, przy Krajowej Izbie Gospodarczej....


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę