" "

Zakłady energetyczne na bazie odpadów komunalnych

17 listopada 2009
Obowiązujące w zakresie gospodarowania odpadami przepisy nie stwarzają barier dla budowy zakładu energetycznego prowadzącego termiczne przekształcanie odpadów.
Idea budowy tego typu instalacji jest zgodana z kierunkami polityki Rządu w zakresie gospodarki odpadami, określonymi w uchwale Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ,,Krajowego planu gospodarki odpadami 2010" (M. P. Nr 90, poz. 946).
Zgodnie z tym dokumentem podstawą gospodarki odpadami komunalnymi na obszarach zamieszkałych przez minimum 150 tys. mieszkańców powinny stać się zakłady zagospodarowania odpadów (zzo), spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki. Natomiast w przypadku aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tys. Mieszkańców, preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie z odzyskiem energii.
Obecnie w Ministerstwie Środowiska trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Jednakże zakres projektu ogranicza się wyłącznie do określenia rodzajów frakcji zawartych w odpadach komunalnych, które przekształcane termicznie w spalarni odpadów mogą być uznane jako biodegradowalne oraz warunków wiarygodnego dokumentowania ilościowego i energetycznego udziału frakcji ulegających biodegradacji, zawartych w odpadach komunalnych podlegających termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów i zaliczonych jako źródło odnawialne w bilansie energetycznym odzysku energii w spalarni odpadów.
Celem przedmiotowego rozporządzenia jest stworzenie przesłanek ekonomicznych mających na celu wsparcie rozwoju instalacji spalania odpadów w Polsce. Termin wejścia rozporządzenia w życie planowany jest na pierwszą połowę 2010 r.


POWIĄZANE

Kierownictwo resortu rolnictwa przyjęto we wtorek zaktualizowany Ramowy Plan Dzi...

Rolnictwo ekologiczne w Polsce zamiast spodziewanego dynamicznego rozwoju, od ki...

Przedstawiciele państw unijnych przyjęli we wtorek ostatecznie przepisy dotycząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę