aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Ochrona roślin - akty prawne polskie

16 kwietnia 2007
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz. U z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.). 
  pobierz (.pdf 339 KB) 
  pobierz tłumaczenie na język angielski (.pdf 366 KB)

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania. (Dz. U. z 2002r. Nr 24, poz. 250)
  pobierz (.pdf 1,12 MB)
  Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of March 5, 2002 on the detailed rules for granting authorization for the placing on the market and use of plant protection products.
  pobierz (.pdf 287 KB)
            
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania. (Dz. U. 2003, Nr 18, poz 162)
  pobierz (.pdf 194 KB)
              
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących treści etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1498)
  pobierz (.pdf 392 KB)
              
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 1 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących treści etykiety-instrukcji stosowania (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2074).
  pobierz (.pdf 47 KB)
             
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1391)
  pobierz (.pdf 224 KB)
            
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione. (Dz. U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2552 i 2553)
  pobierz (.pdf 245 KB)
             
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione. (Dz.U. z 2005 r., Nr 139, poz. 1169)
  pobierz (.pdf 180 KB)
   
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione.
  pobierz (.pdf 49 KB)
   
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz. U. Nr 127, poz. 891).
  pobierz (.pdf 61 KB)
   
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz. U. Nr 135, poz. 956).
  pobierz (.pdf 62 KB)
   
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie zakresu badań, informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin i substancji aktywnej oraz zasad sporządzania ich oceny (Dz. U. Nr 100, poz. 839)
  pobierz (.pdf 1 MB)
   
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu badań, informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin i substancji aktywnej oraz zasad sporządzania ich oceny (Dz. U. Nr 133, poz. 937)
  pobierz (.pdf 1,5 MB)
            
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. Nr 99, poz. 833)
  pobierz (.pdf 245 KB)
   
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat rejestrowej za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. Nr 161, poz. 1139)
  pobierz (.pdf 90 KB)
            
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie badań skuteczności działania środka ochrony roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 183, poz. 1890)
  pobierz (.pdf 1,65 MB)
  Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 4 August 2004 on efficacy evaluation of plant protection products.
  download (.pdf 180 KB)
              
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań skuteczności działania środka ochrony roślin (Dz. U. z 2005 r. Nr 76, poz. 670)
  pobierz (.pdf 1,11 MB)
  Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 14 April 2005 amending ordinance on efficacy evaluation pf plant protection products.
  download (.pdf 144 KB)
    
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań skuteczności działania środka ochrony roślin (M. P. Nr 76, poz. 769)
  pobierz (.pdf 191 KB)
                   
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2059 i 2060)
  pobierz (.pdf 334 KB)
             
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. 264, poz. 2639)
  pobierz (.pdf 201 KB)
            
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. z 2005 r. Nr 43, poz. 419)
  pobierz (.pdf 67 KB)
            
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. z 2005 r. Nr 133, poz. 1124)
  pobierz (.pdf 42 KB)
   
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. Nr 231, poz. 1964)
  pobierz (.pdf 81 KB)
   
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. Nr 17, poz. 138)
  pobierz (.pdf 58 KB)
   
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. Nr 59, poz. 414)
  pobierz (.pdf 69 KB)
   
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. Nr 132, poz. 926)
  pobierz (.pdf 61 KB)
   
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. Nr 167, poz. 1187)
  pobierz (.pdf 51 KB)
   
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. Nr 220, poz. 1609)
  pobierz (.pdf 77 KB)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. Nr 50, poz. 333)
  pobierz (.pdf 276 KB)
                         
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2004 r. w sprawie upoważnienia jednostek organizacyjnych do opracowywania ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2398 i 2399)
  pobierz (.pdf 72 KB)
                
 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zm. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350, Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, Nr 142, poz. 1187 i z 2003 r. Nr 189, poz. 1852)
  pobierz (.pdf 134 KB)
                                      
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych oraz kontroli spełnienia tych kryteriów. (Dz. U. Nr 116, poz. 1103)
  pobierz (.pdf 124 KB)
             
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 232, poz. 2342 i 2343)
  pobierz (.pdf 44 KB)
            
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych. (Dz. U. Nr 173, poz. 1679)
  pobierz (.pdf 220 KB)
            
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych. (Dz. U. Nr 260, poz. 2595)
  pobierz (.pdf 85 KB)
                
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowiaz dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego. (Dz. U. z 2002 r. Nr 140 poz. 1171)
  pobierz (.pdf 88 KB)
     
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego. (Dz. U. z 2005 r. Nr 2, poz. 8)
  pobierz (.pdf 124 KB)


POWIĄZANE

Nasz czytelnik, Pan Grzegorz Jedamski, rolnik/emeryt, już w poprzedniej IX kaden...

Nastąpił przełom w reformie unijnego systemu azylowego i migracyjnego w Radzie i...

Akceptacja ustawy ustawy z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadcze...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę