Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Przegląd prawny - czerwiec 2009

16 lipca 2009

Przegląd prawny – czerwiec 2009

Zestawienie aktów prawnych, które opublikowano w czerwcu 2009 rokuUkazały się:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” (Dz. U. 2009 nr 102 poz. 846)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091020846&type=2&name=D20090846.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (Dz. U. 2009 nr 102 poz. 845)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091020845&type=2&name=D20090845.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których są naliczane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. 2009 nr 102 poz. 844)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091020844&type=2&name=D20090844.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (Dz. U. 2009 nr 101 poz. 840)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091010840&type=2&name=D20090840.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzanie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2009 nr 99 poz. 832)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090990832&type=2&name=D20090832.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, przemysłu Cukrowniczego oraz Instytutu Biotechnologii i Przemysłu Rolno-Spożywczego (Dz. U. 2009 nr 99 poz. 831)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090990831&type=2&name=D20090831.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2009 nr 99 poz. 830)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090990830&type=2&name=D20090830.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania (Dz. U. 2009 nr 98 poz. 822)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090980822&type=2&name=D20090822.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2009 nr 97 poz. 811)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090970811&type=2&name=D20090811.pdf • Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji rolno-spożywczych (Dz. U. 2009 nr 97 poz. 799)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090970799&type=2&name=D20090799.pdf • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2009 nr 96 poz. 798)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090960798&type=2&name=D20090798.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2009 nr 95 poz. 793)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090950793&type=2&name=D20090793.pdf • Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2009 nr 95 poz. 792)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090950792&type=2&name=D20090792.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2009 nr 94 poz. 780)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090940780&type=2&name=D20090780.pdf • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. 2009 nr 93 poz. 767)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090930767&type=2&name=D20090767.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym (Dz. U. 2009 nr 93 poz. 766)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090930766&type=2&name=D20090766.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (Dz. U. 2009 nr 93 poz. 761)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090930761&type=2&name=D20090761.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego i niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań (Dz. U. 2009 nr 92 poz. 758)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090920758&type=2&name=D20090758.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości potwierdzającego zgodność procesu produkcji produktu rolnego lub środka spożywczego ze specyfikacją (Dz. U. 2009 nr 91 poz. 747)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090910747&type=2&name=D20090747.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za prac´ i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. 2009 nr 91 poz. 746)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090910746&type=2&name=D20090746.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb (Dz. U. 2009 nr 89 poz. 735)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090890735&type=2&name=D20090735.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U. 2009 nr 87 poz. 728)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090870728&type=2&name=D20090728.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. 2009 nr 87 poz. 727)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090870727&type=2&name=D20090727.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła (Dz. U. 2009 nr 87 poz. 726)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090870726&type=2&name=D20090726.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" (Dz. U. 2009 nr 85 poz. 718)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090850718&type=2&name=D20090718.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 83 poz. 698)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090830698&type=2&name=D20090698.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 81 poz. 681)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090810681&type=2&name=D20090681.pdfOprac. mak


POWIĄZANE

Na wznowionej sesji 30 sierpnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europ...

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji dotyczącego uprawnień do połowów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę