aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Przegląd prawny - marzec 2008

27 stycznia 2009

Przegląd prawny – marzec 2008

Zestawienie aktów prawnych, które opublikowano w marcu 2008 rokuUkazały się:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmniejszenia stawki płatności cukrowej za 2007 r. (Dz. U. 2008 nr 54 poz. 333)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080540333&type=2&name=D20080333.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmniejszenia płatności cukrowej za 2006 r. (Dz. U. 2008 nr 54 poz. 332)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080540332&type=2&name=D20080332.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2008 nr 54 poz. 331)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080540331&type=2&name=D20080331.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych (Dz. U. 2008 nr 54 poz. 330)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080540330&type=2&name=D20080330.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2008 nr 54 poz. 329)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080540329&type=2&name=D20080329.pdf • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2008 nr 54 poz. 327)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080540327&type=2&name=D20080327.pdf • Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. 2008 nr 52 poz. 304)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080520304&type=2&name=D20080304.pdf • Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. 2008 nr 52 poz. 303)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080520303&type=2&name=D20080303.pdf • Ustawa z dnia 7 lutego 2008 r. o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym (Dz. U. 2008 nr 52 poz. 300)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080520300&type=2&name=D20080300.pdf • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2008 nr 50 poz. 291)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080500291&type=3&name=D20080291Lj.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2008 nr 47 poz. 279)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080470279&type=2&name=D20080279.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie zwalczania enzootycznej białaczki bydła (Dz. U. 2008 nr 47 poz. 278)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080470278&type=2&name=D20080278.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. 2008 nr 46 poz. 272)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080460272&type=2&name=D20080272.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. 2008 nr 44 poz. 269)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080440269&type=2&name=D20080269.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w prawie rodzajów roślin, innych niż wymienione w art. 33 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1973/2004, do których przysługują płatności do roślin energetycznych (Dz. U. 2008 nr 44 poz. 268)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080440268&type=2&name=D20080268.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca r. w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych w 2008 r. (Dz. U. 2008 nr 44 poz. 267)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080440267&type=2&name=D20080267.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm (Dz. U. 2008 nr 44 poz. 266)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080440266&type=2&name=D20080266.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniająca oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. 2008 nr 44 poz. 265)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080440265&type=2&name=D20080265.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie skupującego owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich (Dz. U. 2008 nr 44 poz. 264)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080440264&type=2&name=D20080264.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinni spełniać skupujący owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich (Dz. U. 2008 nr 44 poz. 263)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080440263&type=2&name=D20080263.pdf • Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. 2008 nr 44 poz. 262)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080440262&type=2&name=D20080262.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. 2008 nr 43 poz. 260)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080430260&type=2&name=D20080260.pdf • Ustawa z dnia stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. 2008 nr 43 poz. 258)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080430258&type=2&name=D20080258.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie sposobu i trybu zwalczania choroby pęcherzykowej świń (Dz. U. 2008 nr 40 poz. 237)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080400237&type=2&name=D20080237.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2008 nr 38 poz. 220)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080380220&type=2&name=D20080220.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz. U. 2008 nr 38 poz. 219)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080380219&type=2&name=D20080219.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie wytwarzania materiału siewnego traw w ramach tymczasowego eksperymentu (Dz. U. 2008 nr 37 poz. 205)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080370205&type=2&name=D20080205.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości pestycydów w materiałach paszowych i mieszankach paszowych (Dz. U. 2008 nr 35 poz. 201)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080350201&type=2&name=D20080201.pdfPOWIĄZANE

Nasz czytelnik, Pan Grzegorz Jedamski, rolnik/emeryt, już w poprzedniej IX kaden...

Nastąpił przełom w reformie unijnego systemu azylowego i migracyjnego w Radzie i...

Akceptacja ustawy ustawy z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadcze...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę