aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Przegląd prawny - styczeń 2007

16 stycznia 2007

Zestawienie aktów prawnych, które opublikowano w styczniu 2007 rokuUkazały się:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków na realizację wspólnej polityki rolnej (Dz. U. 2007 nr 14 poz. 87)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070140087&type=2&name=D20070087.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczy gronowych i wina gronowego w trakcie fermentacji oraz sposobu i miejsca ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach (Dz. U. 2007 nr 12 poz. 80)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070120080&type=2&name=D20070080.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. 2007 nr 7 poz. 55)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070070055&type=2&name=D20070055.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie terminu zamknięcia rejestru przychodu i rozchodu produktów objętych wspólną organizacją rynku wina (Dz. U. 2007 nr 6 poz. 45)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070060045&type=2&name=D20070045.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji zbiorów winogron, produkcji oraz zapasów wina gronowego i moszczu gronowego (Dz. U. 2007 nr 6 poz. 44)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070060044&type=2&name=D20070044.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie terminów, po upływie których materiał siewny podlega okresowej ocenie laboratoryjnej (Dz. U. 2007 nr 6 poz. 43)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070060043&type=2&name=D20070043.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych (Dz. U. 2007 nr 5 poz. 39)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070050039&type=2&name=D20070039.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. 2007 nr 5 poz. 38)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070050038&type=2&name=D20070038.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie opłat za badanie odrębności, wyrównania i trwałości gospodarczej odmiany, udostępnianie raportu końcowego z badania odrębności, wyrównania i trwałości, złożenie wniosku o wpis i przedłużenie okresu wpisu oraz utrzymanie odmiany w rejestrze odmian (Dz. U. 2007 nr 5 poz. 37)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070050037&type=2&name=D20070037.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. 2007 nr 5 poz. 36)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070050036&type=2&name=D20070036.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na litr oleju w 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 5 poz. 34)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070050034&type=2&name=D20070034.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości opłat za pobranie urzędowych prób i dokonanie oceny materiału siewnego oraz za dokonanie oceny tożsamości odmianowej (Dz. U. 2007 nr 4 poz. 32)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070040032&type=2&name=D20070032.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Mleczarstwa" w Warszawie (Dz. U. 2007 nr 3 poz. 28)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070030028&type=2&name=D20070028.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu (Dz. U. 2007 nr 2 poz. 24)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070020024&type=2&name=D20070024.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz wzoru wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego (Dz. U. 2007 nr 2 poz. 23)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070020023&type=2&name=D20070023.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2007 nr 2 poz. 22)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070020022&type=2&name=D20070022.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2007 nr 2 poz. 21)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070020021&type=2&name=D20070021.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. 2007 nr 2 poz. 20)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070020020&type=2&name=D20070020.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. 2007 nr 2 poz. 19)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070020019&type=2&name=D20070019.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2007 nr 2 poz. 18)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070020018&type=2&name=D20070018.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń (Dz. U. 2007 nr 2 poz. 17)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070020017&type=2&name=D20070017.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwoty produkcyjnej cukru oraz kwoty produkcyjnej izoglukozy (Dz. U. 2007 nr 2 poz. 16)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070020016&type=2&name=D20070016.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjna, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. 2007 nr 2 poz. 15)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070020015&type=2&name=D20070015.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu pobierania próbek do badań oraz postępowania z próbkami pobranymi w ramach urzędowej kontroli pasz (Dz. U. 2007 nr 2 poz. 14)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070020014&type=2&name=D20070014.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych (Dz. U. 2007 nr 2 poz. 13)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070020013&type=2&name=D20070013.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. 2007 nr 2 poz. 12)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070020012&type=2&name=D20070012.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2006/2007 (Dz. U. 2007 nr 1 poz. 6)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070010006&type=2&name=D20070006.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2006/2007 (Dz. U. 2007 nr 1 poz. 5)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070010005&type=2&name=D20070005.pdf
POWIĄZANE

Nasz czytelnik, Pan Grzegorz Jedamski, rolnik/emeryt, już w poprzedniej IX kaden...

Nastąpił przełom w reformie unijnego systemu azylowego i migracyjnego w Radzie i...

Akceptacja ustawy ustawy z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadcze...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę