ROZPORZĄDZENIE

19 czerwca 2002

z dnia 23 kwietnia 2002 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz nasion polskich odmian buraków cukrowych reprodukowanych za granicą przeznaczonych do uzyskania kwalifikowanego materiału siewnego.

(Dz. U. z 2002 r., nr 53, poz. 466)

 

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2002 r. ustanawia się kontyngent taryfowy ilościowy na przywóz towaru wymienionego w załączniku do rozporządzenia, dla którego ustanawia się obniżoną zerową stawkę celną.

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639 i z 2002 r. Nr 1, poz. 18).

§ 3. 1. Rozdysponowanie kontyngentu, o którym mowa w § 1, jest dokonywane w proporcji do liczby osób składających kompletne wnioski, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy z wniosków złożonych w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia wynika zapotrzebowanie niższe niż wielkość ustanowionego kontyngentu, rozdysponowanie kontyngentu jest dokonywane według kolejności złożenia kompletnych wniosków.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Złącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. (poz. 466)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENT TARYFOWY ILOŚCIOWY

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość
(w tonach)

1209

Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu:

 

1209 10 00 0

- Nasiona buraków cukrowych

 

ex 1209 10 00 0

Nasiona polskich odmian buraków cukrowych reprodukowane za granicą, przeznaczone do uzyskania kwalifikowanego materiału siewnego, z wyjątkiem nasion buraka cukrowego odmiany "Jantar"

478,6

 


POWIĄZANE

Nawet 80 proc. Głuchych i słabosłyszących w Polsce nie ma pracy. Z jednej strony...

Sprzedaż ciągników i przyczep rolniczych spada. I półrocze 2019 roku jest pod ty...

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych na wniosek XIII Walnego Zgromadzenia Warmińs...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę