Advertisement

ROZPORZĄDZENIE

19 czerwca 2002

z dnia 23 kwietnia 2002 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz nasion polskich odmian buraków cukrowych reprodukowanych za granicą przeznaczonych do uzyskania kwalifikowanego materiału siewnego.

(Dz. U. z 2002 r., nr 53, poz. 466)

 

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2002 r. ustanawia się kontyngent taryfowy ilościowy na przywóz towaru wymienionego w załączniku do rozporządzenia, dla którego ustanawia się obniżoną zerową stawkę celną.

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639 i z 2002 r. Nr 1, poz. 18).

§ 3. 1. Rozdysponowanie kontyngentu, o którym mowa w § 1, jest dokonywane w proporcji do liczby osób składających kompletne wnioski, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy z wniosków złożonych w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia wynika zapotrzebowanie niższe niż wielkość ustanowionego kontyngentu, rozdysponowanie kontyngentu jest dokonywane według kolejności złożenia kompletnych wniosków.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Złącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. (poz. 466)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENT TARYFOWY ILOŚCIOWY

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość
(w tonach)

1209

Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu:

 

1209 10 00 0

- Nasiona buraków cukrowych

 

ex 1209 10 00 0

Nasiona polskich odmian buraków cukrowych reprodukowane za granicą, przeznaczone do uzyskania kwalifikowanego materiału siewnego, z wyjątkiem nasion buraka cukrowego odmiany "Jantar"

478,6

 


POWIĄZANE

Liczba zadłużonych biur podróży nadal jest spora – wynika z danych ERIF BIG SA. ...

Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył we wtorkowym posiedzeniu Rady Min...

W dniu 13 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Debaty...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę