aaa_TSW_2023
CTR_2023

Renty strukturalne

2 kwietnia 2015
W marcu br. weszło w życie znowelizowane prawo dotyczące rolników, którzy w wieku przedemerytalnym skorzystali z możliwości przekazania gospodarstw w ręce młodszych rolników i przeszli na tzw. renty strukturalne. Nowe przepisy zobowiązują beneficjentów rent strukturalnych do przechodzenia na emeryturę ustawową po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Wprowadzenia takiego obowiązku domagała się Komisja Europejska i Europejski Trybunał Obrachunkowy – najwyższy organ kontrolujący finanse UE.
Renty strukturalne w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 były przyznawane na okres 10 lat, a w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do osiągnięcia przez beneficjenta 65 roku życia.
Według nowych przepisów, jeśli beneficjent renty strukturalnej w trakcie pobierania tej renty, nabędzie prawo do emerytury z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego lub ubezpieczenia społecznego rolników, to renta strukturalna zostanie pomniejszona o kwotę tej emerytury. Zmienione przepisy dotyczą również małżonka beneficjenta renty strukturalnej, na którego wypłacany jest dodatek finansowy w ramach przyznanej renty strukturalnej.
ARiMR, na mocy znowelizowanych przepisów, będzie pisemnie zawiadamiać każdego pobierającego rentę strukturalną, na trzy miesiące przed osiągnięciem przez niego ustawowego wieku emerytalnego, o konieczności złożenia wniosku o przyznanie ustawowej emerytury. Natomiast beneficjenci będą musieli dostarczyć do Agencji, w ciągu 30 dni od osiągnięcia wieku emerytalnego, dokument potwierdzający złożenie wniosku o przyznanie ustawowej emerytury. Zawiadomienie zostanie wysłane także do osób korzystających z rent strukturalnych, które wiek emerytalny osiągnęły przed wejściem w życie nowych przepisów. Również ci beneficjenci będą musieli złożyć wniosek o ustalenie prawa do emerytury, a dokument potwierdzający złożenie tego wniosku powinni przedstawić w ARiMR w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Jeśli beneficjent nie dostarczy do Agencji potwierdzenia złożenia wniosku o ustalenie prawa do emerytury, ARiMR zawiesi wypłatę 50% kwoty należnej renty strukturalnej lub dodatku dla małżonka - w przypadku, gdy osiągnięcie wieku emerytalnego dotyczy małżonka osoby pobierającej rentę strukturalną.
Należy pamiętać, że renta strukturalna jest wypłacana w kwocie brutto, a po uzyskaniu przez beneficjenta emerytury ustawowej, ARiMR wypłaca różnicę pomiędzy kwotą brutto renty strukturalnej i kwotą brutto przyznanej emerytury. Po uzyskaniu prawa do ustawowej emerytury ustanie obowiązek wpłacania przez emeryta składki emerytalno-rentowej do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W Polsce z rent strukturalnych przyznanych z PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013 skorzystało 73 436 beneficjentów.POWIĄZANE

Do 7 lutego 2023 r., czyli o tydzień dłużej niż zakładano, producenci trzody chl...

Do Komisji Europejskiej został formalnie przekazany 14 czerwca br. projekt zmian...

Termin składania wniosków o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest oprac...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę