Adama_1-15.08.2020
Bayer_dekalb_lipiec_2020

Dobiegła końca I edycja EBKDŚ

24 marca 2003

W niedzielę, 23 marca br., w sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się uroczyste zakończenie I edycji projektu Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska. Głównym celem projektu jest promocja najzdolniejszych Dolnoślązaków oraz zwiększenie ich szans na krajowym i unijnym rynku pracy.

Uroczystość rozpoczęto hymnem Unii Europejskiej odśpiewanym przez chór Carmen Alagre. Następnie zgromadzonych powitał marszałek województwa dolnośląskiego Henryk Gołębiewski. Podziękował wszystkim, którzy zainicjowali to przedsięwzięcie, brali udział w jego realizacji i byli jego patronami. Stwierdził, że jest zadowolony z przebiegu I edycji i wyraził przekonanie o konieczności kolejnych edycji. Podkreślił również wysoką ocenę walorów merytorycznych prezentowanych wykładów przez samych uczestników kursu.

Głos zabrał również prof. Tadeusz Luty, Przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, Rektor Politechniki Wrocławskiej. Powiedział, że wszystkie uczelnie są dumne, iż pojawiła się taka inicjatywa, która łączy pod hasłem – "Inwestycja w przyszłość". Pogratulował absolwentom kursu i wyraził nadzieję, że będą dumnie nosić sztandar Dolnego Śląska niezależnie od miejsca pracy i nie zapomną o uczelniach, które umożliwiły im zdobycie wiedzy. 

Ceremonię zakończenia I edycji projektu swoją obecnością uświetnili licznie przybyli goście. W ich gronie znaleźli się m.in. rektor Uniwersytetu Wrocławskiego Zdzisław Latajka, rektor wrocławskiej Akademii Ekonomicznej Marian Noga, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Leon Kieres, prezes Stowarzyszenia Dolnego Śląska w UE i burmistrz Polkowic Emilian Stańczyszyn, dyrektor biura integracji europejskiej dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Barbara Kocowska oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jarosław Kurzawa.

Wszyscy prelegenci zgodnie podkreślali, że na barkach absolwentów będzie spoczywać obowiązek promowania interesów z jednej strony mieszkańców Dolnego Śląska, a z drugiej wszystkich Polaków. Zwracali również uwagę, że sama wiedza nie jest wystarczająca aby stać się specjalistą – do tego niezbędne jest doświadczenie. I właśnie zdobywanie doświadczenia w codziennej pracy, poprzez wypełnianie dokumentów, uczestnictwo w dyskusjach oraz reprezentowanie kraju i regionu na forum UE, ma być głównym zadaniem uczestników projektu EBKDŚ.

Barbara Kocowska stwierdziła również, że kapitałem absolwentów stanie się poczucie własnej wartości, uzyskane dzięki wiedzy zdobytej w tym programie. Wyraziła nadzieję, że staną się teraz pełnoprawnymi partnerami samorządów wojewódzkich i lokalnych, ponieważ właśnie takich ludzi potrzebuje administracja.

Podczas uroczystości osoby, które przystąpiły do egzaminu końcowego otrzymały z rąk marszałka województwa dolnośląskiego i przewodniczącego Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola certyfikaty i zaświadczenia uczestnictwa w I edycji projektu EBKDŚ. O ich znaczeniu świadczył między innymi fakt, że tylko niespełna połowa z zakwalifikowanych kandydatów miała okazję otrzymać gratulacje z powodu pomyślnego ukończenia kursu.

Po ogłoszeniu naboru wpłynęło ponad 700 ankiet w większości od osób o doskonałym przygotowaniu i wykształceniu. Wybrano 139 osób, w tym także urzędników i studentów ostatniego roku studiów, którzy spełnili bardzo wysokie kryteria, wynikające z udziału w programie EBKDŚ. Kandydaci musieli znać biegle jeden język obcy (preferowany angielski i francuski), a drugim posługiwać się też w stopniu bardzo dobrym, mieć ukończone wyższe studia (ewentualnie 8 semestrów studiów), wykazać się uczestnictwem w zajęciach lub stażach poświęconych tematyce Unii Europejskiej. Ważny był również wiek – uczestnicy programu nie mogą mieć więcej niż 30 lat, a także zamieszkanie na terenie Dolnego Śląska.

14 września 2002 r. miała miejsce uroczysta inauguracja I edycji projektu Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska. W ramach realizacji projektu przygotowany został cykl wykładów, które odbywały się w salach Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Harmonogram wykładów został ułożony w formie 6 bloków tematycznych, tj.: międzykulturowe uwarunkowania integracji europejskiej, Dolny Śląsk w Europie Regionów, fundusze UE i ich praktyczne wykorzystanie, studia, praca i biznes w Unii Europejskiej, praca w instytucjach UE oraz Kadry dla Europy – dwudniowe seminarium przeprowadzone przez ekspertów z Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Udział w zajęciach był nieodpłatny. Warunkiem uzyskania dyplomu i przystąpienia do egzaminu była obecność na wykładach. Egzamin końcowy wzorowany był na dotychczasowych testach jakie rozwiązywały osoby starające się o pracę w instytucjach UE. Przeprowadzono go w dwóch etapach: test z wiedzy o UE oraz rozwiązanie studium przypadku. Dodatkową trudnością egzaminu było, iż uczestnicy zdawali go w wybranym przez siebie wcześniej języku obcym (angielski, niemiecki, francuski). W nagrodę, dla piętnastu kolejnych osób, które uzyskały największą liczbę punktów przewidziano dwumiesięczne staże w regionach partnerskich Dolnego Śląska.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

****
Europejski Bank Kadr założył w ubiegłym roku Urząd Marszałkowski województwa dolnośląskiego. To baza danych najzdolniejszych absolwentów z regionu, którzy mogliby pracować w instytucjach unijnych. Będą oni dodatkowo doszkalać się na stażach w instytucjach unijnych oraz administracji i regionów europejskich. Przewidziane są również wizyty studyjne w instytucjach europejskich i szkolenia dotyczące integracji europejskiej. Intencją organizatorów jest skorelowanie działań z potrzebami regionu dolnośląskiego i przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy o różnych zagadnieniach związanych z Unią Europejską. 
Latem ubiegłego roku "Gazeta Wyborcza" zamieściła ankiety dla absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieli się znaleźć w Banku. W wyznaczonym terminie do UM wpłynęło 726 ankiet. Urzędowa komisja, powołana przez marszałka województwa, zakwalifikowała do udziału w specjalnym programie edukacyjnym 139 osób. Program ten zakończony został egzaminem, z którego pozytywny wynik otrzymały 62 osoby. Piętnaście kolejnych osób, które uzyskały największą liczbę punktów uprawnione będzie do odbycia dwumiesięcznych praktyk zagranicznych. Absolwenci EBKDŚ oprócz certyfikatów i zaświadczeń mogą na własną prośbę otrzymać również referencje.
Niebawem okaże się kiedy ruszy kolejna edycja.
Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.umwd.pl/grafika/ebk/ebk.htm 

POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę