aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

NIK już w Unii

23 maja 2003

Najwyższa Izba Kontroli jest już w pełni gotowa do wstąpienia do Unii Europejskiej – twierdzi prezes NIK Mirosław Sekuła. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii, NIK zachowa swą suwerenność – zapewnia Juan Manuel Fabra Valles, prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

W Krakowie obradowali wczoraj prezesi najwyższych organów kontroli z krajów kandydujących do Unii Europejskiej. Spotkania odbywają się od połowy lat 90., głównym ich celem była dotąd przede wszystkim wymiana doświadczeń w kontroli wykorzystywania pieniędzy z unijnych funduszy pomocowych oraz dostosowania ustawodawstwa poszczególnych państw do standardów UE. Spotkanie krakowskie zgromadziło najszersze grono i będzie już z pewnością ostatnie, bowiem od przyszłego roku UE poszerzy się o kolejne 10 państw.

Wczoraj dyskutowano przede wszystkim o przygotowaniu państwowych organów kontroli do współpracy w ramach UE oraz nad nowym kształtem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego po rozszerzeniu UE.

NIK jest już w pełni gotowa do wstąpienia w unijne struktury, co potwierdził raport Komisji Europejskiej. Ściśle współpracujemy, zwłaszcza w ostatnich latach, z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym, który wspiera nas w działaniu, jest też dla nas cennym źródłem informacji. Równolegle prowadzimy kontrole, ostatnia dotyczyła funkcjonowania IACS, Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli. Będziemy też przyglądać się wykorzystaniu środków z funduszu PHARE, w przyszłości również funduszu SAPARD, IPSA. Jak Polska wejdzie do Unii, to będziemy mieć swojego audytora w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, który jako pełnoprawny członek ETO będzie też kontrolował wydatki Parlamentu Europejskiego i Rady Europy - powiedział dziennikarzom prezes NIK Mirosław Sekuła.

NIK, podobnie jak narodowe organa kontroli wszystkich państw członkowskich, będą suwerenne, Europejski Trybunał Obrachunkowy nie jest wobec nich żadną instytucją nadrzędną – twierdzi prezes ETO Juan Manuel Fabra Valles.
ETO jest dla Parlamentu Europejskiego i Rady Europy ,dostawcą" raportów, które ułatwią tym organom podejmowanie finansowych decyzji, zarządzanie budżetem i pieniędzmi w ramach funduszy pomocowych. Trybunał czuwa nad legalnością i rzetelnością finansową.

Europejski Trybunał Obrachunkowy zwraca szczególną uwagę na słabość administracji publicznej, tak w krajach UE, gdzie jest ona szczególnie zbiurokratyzowana, jak i w państwach kandydujących. Dobra administracja to taka, która wykonuje swe usługi na jak najwyższym poziomie, ma ku temu dobre warunki i jest dobrze wynagradzana.

Juan Manuel Fabra Valles podkreśla, że dzięki poszerzeniu UE możliwe będzie porządkowanie struktury, a zwłaszcza podziału kompetencji między administrację szczebla centralnego oraz regionalnego i gminnego. Organa Unii Europejskiej przywiązują bowiem dużą wagę do decentralizacji.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę