aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Podatki w rolnictwie

25 marca 2003

Obowiązujące w Unii Europejskiej przepisy prawne w zakresie ujednolicenia podatku od towarów i usług VAT zawarte są w szóstej Dyrektywie 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r, w sprawie harmonizacji przepisów krajów członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - powszechny system podatku od wartości dodanej - ujednolicona podstawa wymiaru podatku (z późniejszymi zmianami).

Dyrektywa ta przewiduje dwa rodzaje stawek podatkowych:

  • stawkę standardową, nie niższą niż 15 %, oraz
  • stawkę zredukowaną - jedną lub dwie - nie niższą niż 5 %.

Stawka zredukowana może dotyczyć m.in. towarów i usług do produkcji rolnej, z wyłączeniem środków trwałych (maszyn, budynków).

Ponadto mogą być stosowane inne odstępstwa określone w dyrektywie lub w traktatach akcesyjnych.

W Kopenhadze ustalono, że w okresie 4 lat od dnia akcesji Polska będzie mogła stosować zredukowaną do 3 % stawkę podatku VAT na towary i usługi nabywane do produkcji rolnej (na podstawowe rzeczowe środki do produkcji rolnej, na które obowiązuje obecnie O % stawka podatku VAT oraz na usługi dla rolnictwa, które obecnie są zwolnione z podatku VAT).

W okresie 4 lat od dnia akcesji będzie mogła być utrzymana 3 % stawka podatku VAT na nieprzetworzone i wstępnie przetworzone produkty rolne.

Od dnia akcesji zwiększeniu ulegnie stawka podatku VAT z O do 22 % na ciągniki i maszyny rolnicze oraz z 7 do 22 % na materiały budowlane.

Ponadto uzgodniono, że utrzymany zostanie po akcesji ryczałtowy systemu VAT w rolnictwie oraz zwolnieni z podatku od towarów i usług będą podatnicy, u których wartość sprzedaży towarów, wartość eksportu lub usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 EURO.

Pozostałe podatki (rolny, od nieruchomości, dochodowy od działów specjalnych produkcji rolnej, leśny, od spadków i darowizn), których podatnikami są producenci rolni nie podlegają harmonizacji. Państwa członkowskie mogą w tym zakresie stosować własne przepisy, z wyjątkiem stosowania ulg i zwolnień, które stanowiąc pomoc państwa podlegają notyfikacji.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę