CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

Rada Ministrów o SAPARDZIE

16 kwietnia 2003

Z programu SAPARD będą mogli korzystać rolnicy ubezpieczeni poza KRUS, czyli niezajmujący się wyłącznie produkcją rolniczą – zdecydował rząd na posiedzeniu 15 kwietnia br.

Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie dotyczące działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy UE. Wprowadzenie proponowanych zmian ma stymulować rozwój gmin wiejskich w obszarach pozarolniczych i zmniejszyć bezrobocie na wsi zarówno jawne, jak i ukryte.  Nowelizacja stanowi odpowiedź na ostanie decyzje Komisji Europejskiej, która zatwierdziła nową wersję programu SAPARD, w części dotyczącej różnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Będzie to szczególnie ważne dla regionów o rozdrobnionej strukturze agrarnej, czyli województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie. Rząd w rozporządzeniu dokonał korekty kilku obowiązujących przepisów. Analizy składanych dotychczas wniosków wykazały, że obowiązujące obecnie górne limity znacznie ograniczały dostępność pomocy z funduszy SAPARD wielu gospodarstwom, które miałyby szanse na sprostanie konkurencji na jednolitym rynku po akcesji do Unii – napisano w komunikacie.

CIR poinformował, że zwiększony zostanie górny limit produkcji mleka do 550 tys. litrów rocznie i trzody chlewnej do 600 stanowisk dla tuczników (w cyklu zamkniętym do 60 stanowisk dla macior). Proporcjonalnie do podwyższenia górnych limitów produkcji zaproponowano zwiększenie maksymalnego poziomu pomocy. Można się spodziewać, że najwięcej korzyści odniosą rolnicy specjalizujący się w produkcji mleka w województwie podlaskim, a w przypadku produkcji trzody chlewnej – rolnicy z Wielkopolski i województwa kujawsko-pomorskiego – napisano w komunikacie.

Natomiast w części dotyczącej wsparcia inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi rozszerzono zakres pomocy na budowę kompostowni oraz szeroko rozumianych zakładów utylizacji lub przetwarzania odpadów. W przypadku pomocy na budowę dróg wprowadzono ogólny warunek zgodności szerokości jezdni z obowiązującymi przepisami. Dotychczas był stosowany wymóg 6-metrowej szerokości. Rolnicy będą mieli też możliwość zakupu z funduszu SAPARD maszyn, urządzeń i wyposażenia do produkcji rolnej (w tym ciągników).

Rozporządzenie ma wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia.  Ten krótki termin jest spowodowany chęcią udzielenia pomocy jak największej liczbie beneficjentów. Niektóre z przepisów wejdą w życie z dniem ogłoszenia, aby jak najszybciej skorygować zapisy utrudniające ich interpretację, a przez to usprawnić przyznawanie pomocy finansowej.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę