CTR_80917

SAPARD popularny w Małopolsce

19 stycznia 2004

1364 wnioski na dofinansowanie inwestycji z programu SAPARD złożono do końca ubiegłego roku w Małopolsce. Najwięcej - 551 wpłynęło na Działanie II, obejmujące inwestycje w gospodarstwach rolnych.

W Działaniu I "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych" złożone wnioski dotyczyły głównie modernizacji budynków i wyposażenia technicznego zakładów przetwórczych. Z 62 wniosków jedynie dziewięć zostało odrzuconych, a z 23 przedsiębiorcami zostały już podpisane umowy na łączną kwotę pomocy około 17 mln zł. Pozostałe wnioski są w trakcie rozpatrywania.

W Działaniu II, w którym wnioski dotyczą głównie zakupu maszyn rolniczych, budowy i wyposażenia przechowalni owoców i warzyw złożono 551 wniosków na sumę około 21 mln zł. Łączna wartość złożonych wniosków przekroczyła kwotę środków dostępnych dla województwa.

Wnioski rolników najczęściej są odrzucane z powodu błędnej konstrukcji biznesplanów, ale po naniesieniu poprawek większość z nich jest ponownie składana i wraca do rozpatrzenia. W przygotowywaniu wniosków rolnikom pomagają doradcy z Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

W Działaniu III "Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich" gminy, powiaty i związki międzygminne w 2003 roku złożyły 370 wniosków, a razem z wnioskami z ubiegłego roku - 557. Wnioski dotyczyły: gospodarki odpadami, wykorzystania energii odnawialnej, wodociągów, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz budowy i modernizacji dróg.

Najczęstszymi przyczynami odrzucenia 33 wniosków było brak prawomocnego pozwolenia na budowę lub zapewnienia o posiadaniu odpowiednich środków własnych.

W Działaniu III zakończono już 146 inwestycji, a dotyczące ich wnioski o płatność są w trakcie rozpatrywania. 139 zostało zaakceptowane do wypłaty, z czego 99 beneficjentów otrzymało już środki finansowe. Wnioski są przygotowywane głównie przez pracowników urzędów gmin i starostw, niekiedy przy wsparciu zewnętrznych firm doradczych.

W Działaniu IV "Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" dotychczas złożono 194 wnioski.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę