aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Zabudowania gospodarcze - wymagania uwzględniające środowisko naturalne

28 marca 2003

Gospodarstwo rolne jako miejsce życia i pracy ludzi, bytowania zwierząt nie powinno negatywnie wpływać na środowisko i krajobraz wiejski, nie może być też uciążliwe dla otoczenia. Usytuowanie budynków gospodarczych ma nie tylko zapewniać bezpieczeństwo i zdrowie ludzi i zwierząt, ale również spełniać wymagania ochrony środowiska. Najważniejsze dla ochrony środowiska w gospodarstwie jest właściwe postępowanie ze ściekami i odpadami. Gospodarstwo musi posiadać niezbędne urządzenia chroniące przed zanieczyszczeniem wodę, powietrze takie jak: zbiorniki na odchody i odpady ciekłe, płyty obornikowe, utwardzone śmietniki, myjnie dla maszyn i narzędzi.

Zbiorniki na płynne odchody zwierzęce powinny mieć ściany i dno nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z otworem wejściowym i wentylacyjnym. Pojemność zbiornika na gnojówkę i gnojowice musi wystarczyć na przechowywanie ich przez okres co najmniej 6 miesięcy w roku. Obornik może być gromadzony i przechowywany w pomieszczeniach inwentarskich, albo na nieprzepuszczalnych płytach lub gnojowniach (płyta ze ścianami bocznymi) zabezpieczonych przed wyciekami, wysychaniem lub zalewaniem przez wody deszczowe. Pojemność gnojowni powinna wystarczyć na przechowywanie obornika przez 6 miesięcy (powierzchnia wynosi 3 m kwadratowe na l SD zwierząt).

Niedopuszczalne jest przechowywanie obornika na pryzmach na polu, ponieważ zagraża to skażeniu wód gruntowych związkami azotu i fosforu. Wycieki z pryzm kiszonkowych powinny być odprowadzane do studzienek, stanowiących część składową silosów aby nie spowodować skażenia wody. Obecnie w Polsce wyposażenie gospodarstw rolnych w urządzenia do przechowywania odchodów produkcji zwierzęcej jest małe (rzędu kilku procent) a budowa takich urządzeń jest kosztowna. Aby zmniejszyć ten stopień niedoinwestowania Polska w ramach programu SAPARD przewidziała możliwość uzyskania pomocy finansowej na budowę zbiorników na gnojowice i płyt gnojowych. Zaplanowano dofinansowanie wyposażenia w tego typu urządzenia w 5-7 tyś. gospodarstw rolnych.

Pomimo, że obydwa omawiane dokumenty: Dyrektywa Azotanowa oraz Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych mają formę zaleceń a nie obowiązujących prawnie przepisów, to Unia Europejska w ramach regulacji związanych z Agendą 2000 wprowadziła zapis, że stosowanie dopłat ze środków publicznych do rolnictwa takich jak dotacje z tytułu LFA, programów rolno-środowiskowych powiązane będzie ze stosowaniem co najmniej minimalnych dobrych praktyk rolniczych. Kraje członkowskie natomiast ustalą odpowiednie przepisy szczegółowe, które uzależniać będą wypłaty dotacji od przestrzegania wymagań środowiska (obecnie W. Brytania i Francja już wdrażają tego typu regulacje). Również pomoc przedakcesyjna dla rolnictwa SAPARD uzależnia otrzymanie dotacji z UE od przestrzegania warunków produkcji rolniczej przyjaznych dla środowiska.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę