informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Advertisement

Izby Rolnicze

30 listopada 2001

Na tych stronach znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące izb rolniczych, ich zadań, struktury oraz adresy terenowych izb w kraju.

Chcielibyśmy, aby Państwa wiedza na ten temat powiększała się przy naszym współudziale, w oparciu o istniejące regulacje prawne dotyczące tej instytucji.

Izby rolnicze w Polsce zostały powołane do życia ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku. Izby są samorządem rolniczym działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Członkami izb rolniczych są z mocy ustawy wszystkie osoby fizyczne i prawne, które są płatnikami podatku rolnego lub dochodowego, z działów specjalnych produkcji rolnej, zamieszkujący obszar danego województwa. Organami izb rolniczych są: walne zgromadzenie, zarząd i komisja rewizyjna. Członkowie walnego zgromadzenia wybierani są w bezpośrednich i tajnych wyborach na trwającą cztery lata kadencję. Okręgiem wyborczym jest gmina. Z każdej gminy wybiera się dwóch lub jednego kandydatów. Pierwsze wybory odbyły się w czerwcu 1996 roku. Po reformie ustrojowej państwa w Polsce działa 16 izb rolniczych. Prezesi izb i wybrani przez walne zgromadzenia delegaci (po jednym z każdej izby) tworzą Krajową Radę Izb Rolniczych. Prezesem Rady jest Krzysztof Ardanowski.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby. Członkiem Walnego Zgromadzenia zostaje ten delegat, który w swoim okręgu wyborczym otrzymał największą liczbę głosów w głosowaniu bezpośrednim i tajnym. Walne Zgromadzenie KRIR liczy 32 osoby, po dwóch przedstawicieli z każdego województwa.
Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób wybranych z pośród członków Walnego Zgromadzenia.

Podstawowym celem, dla którego zostały założone Izby Rolnicze jest stworzenie dla polskiego rolnictwa stabilnych i przejrzystych warunków dla jego dalszego funkcjonowania i rozwoju. Izby rolnicze są jednostkami organizacyjnymi samorządu i reprezentują interesy wszystkich rolników. Za najważniejsze do rozwiązania problemy wsi i rolnictwa na dzień dzisiejszy uważane są:

  • Stworzenie podstaw organizacyjno-prawnych dla prawidłowego funkcjonowania rynku produktów rolnych.
  • Restrukturyzację i modernizację naszego rolnictwa.
  • Organizowanie się rolników w formalne grupy producenckie i marketingowe w celu obniżenia kosztów produkcji i lepszego dostępu do rynków zbytu.
  • Rozwój małej przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich.
  • Szerokie informowanie społeczności wiejskiej o skutkach integracji polskiego rolnictwa ze strukturami UE oraz o możliwościach skorzystania z pomocy przedakcesyjnej.

POWIĄZANE

Finał 18 edycji Konkursu Wójt Roku, którego organizatorem jest Redakcja Audycji ...

27 marca w Centrali KRUS odbyła się konferencja Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpiec...

Grzegorz Pięta został pełniącym obowiązki Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodk...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę