GUS_230920_750x100_stat

Izby Rolnicze

30 listopada 2001

Na tych stronach znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące izb rolniczych, ich zadań, struktury oraz adresy terenowych izb w kraju.

Chcielibyśmy, aby Państwa wiedza na ten temat powiększała się przy naszym współudziale, w oparciu o istniejące regulacje prawne dotyczące tej instytucji.

Izby rolnicze w Polsce zostały powołane do życia ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku. Izby są samorządem rolniczym działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Członkami izb rolniczych są z mocy ustawy wszystkie osoby fizyczne i prawne, które są płatnikami podatku rolnego lub dochodowego, z działów specjalnych produkcji rolnej, zamieszkujący obszar danego województwa. Organami izb rolniczych są: walne zgromadzenie, zarząd i komisja rewizyjna. Członkowie walnego zgromadzenia wybierani są w bezpośrednich i tajnych wyborach na trwającą cztery lata kadencję. Okręgiem wyborczym jest gmina. Z każdej gminy wybiera się dwóch lub jednego kandydatów. Pierwsze wybory odbyły się w czerwcu 1996 roku. Po reformie ustrojowej państwa w Polsce działa 16 izb rolniczych. Prezesi izb i wybrani przez walne zgromadzenia delegaci (po jednym z każdej izby) tworzą Krajową Radę Izb Rolniczych. Prezesem Rady jest Krzysztof Ardanowski.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby. Członkiem Walnego Zgromadzenia zostaje ten delegat, który w swoim okręgu wyborczym otrzymał największą liczbę głosów w głosowaniu bezpośrednim i tajnym. Walne Zgromadzenie KRIR liczy 32 osoby, po dwóch przedstawicieli z każdego województwa.
Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób wybranych z pośród członków Walnego Zgromadzenia.

Podstawowym celem, dla którego zostały założone Izby Rolnicze jest stworzenie dla polskiego rolnictwa stabilnych i przejrzystych warunków dla jego dalszego funkcjonowania i rozwoju. Izby rolnicze są jednostkami organizacyjnymi samorządu i reprezentują interesy wszystkich rolników. Za najważniejsze do rozwiązania problemy wsi i rolnictwa na dzień dzisiejszy uważane są:

  • Stworzenie podstaw organizacyjno-prawnych dla prawidłowego funkcjonowania rynku produktów rolnych.
  • Restrukturyzację i modernizację naszego rolnictwa.
  • Organizowanie się rolników w formalne grupy producenckie i marketingowe w celu obniżenia kosztów produkcji i lepszego dostępu do rynków zbytu.
  • Rozwój małej przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich.
  • Szerokie informowanie społeczności wiejskiej o skutkach integracji polskiego rolnictwa ze strukturami UE oraz o możliwościach skorzystania z pomocy przedakcesyjnej.

POWIĄZANE

Halina Szymańska 20 października 2020 r. została powołana na stanowisko Prezesa ...

Grzegorz Puda został powołany we wtorek na urząd ministra rolnictwa i rozwoju ws...

OT KOWR w Krakowie zaprasza na organizowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Reg...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę