aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym

1 lutego 2002

Szacunkowa wartość przetargu – powyżej 30 000 euro.

Jednostka Wojskowa 1872, 76-200 Słupsk, ul. Westerplatte , pow. Słupsk, e-mail: wider@poczta.onet.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wędlin. (PKWiU: 15.11.1.)

Miejsce realizacji – siedziba zamawiającego.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 2002.04.24-2002.12.31.

Wadium – 10 000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 85%,
  • warunki płatności – 15%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 110, bud. nr 4 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Wojciech AGAPOW, e-mail: wider@poczta.onet.pl, tel. 0602-454-094, lok. 110, w godz. 9:00-15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 16 (parter).

Termin składania ofert upływa dnia 26.03.2002 o godzinie 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi 26.03.2002 o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 209 (II p.).

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:

  • spełniaja wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • przedłożą aktualne zezwolenie Wojskowego Weterynaryjnego Inspektora Sanitarnego na zaopatrywanie wojska..
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 18 z dnia 31.01.2002

POWIĄZANE

W nawiązaniu do publikacji pojawiających się w brytyjskich mediach, z pełną stan...

Nowym członkiem Stowarzyszenia została spółkaLorenzPolska-wiodący producent euro...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę