aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Procedura eksportu mięsa wieprzowego do Japonii

24 lutego 2006

Dokument swym zakresem obejmuje postępowanie PLW przy nadawaniu kwalifikacji na rynek państwa trzeciego jakim jest Japonia.

1. Podmiot, który został wpisany na listę zakładów zainteresowanych eksportem wieprzowiny do Japonii powinien zostać poinformowany przez właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii o przedstawionych przez stronę japońską wymaganiach weterynaryjnych dla mięsa wieprzowego i produktów z mięsa wieprzowego przeznaczonych na rynek japoński (w/w wymagania należy przekazać w formie pisemnej zainteresowanemu podmiotowi

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii na wniosek podmiotu przeprowadza w zakładzie kontrolę zgodnie z adekwatną lista kontrolną SPIWET. Przy wydaniu przez PLW decyzji kwalifikującej zakład na rynek Japonii, należy wziąć dodatkowo pod uwagę poniżej wymienione kryteria :

a) Zakład bezwzględnie musi być zatwierdzony do handlu w chwili składania w/w wniosku oraz posiadać zdolność produkcji zgodnie z planem technologicznym.

b) Zakład musi być poinformowany o zasadach dotyczących zaopatrywania się w surowiec, zgodnych z wymogami japońskimi. W tym celu przedstawiciel zakładu musi przedstawić PLW do kontroli procedurę umożliwiająca pełna identyfikację surowca użytego do produkcji. Prowadzona w tym zakresie dokumentacja zakładowa musi być prowadzona w sposób czytelny i niebudzący żadnych zastrzeżeń i wątpliwości. (uwzględniając dokumenty wymienione w literze e).

c) Należy zweryfikować źródła pochodzenia surowca używanego do produkcji pod kątem spełnienia wymagań japońskich, tzn. musi zostać spełniona ciągłość łańcucha surowca – pochodzenie zwierząt. Surowiec tylko pochodzący z Polski (świnie urodzone i hodowane w gospodarstwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) bez możliwości przerwania któregokolwiek z etapów hodowli. Wyjątek stanowi kraj posiadający takie same zatwierdzenie na rynek japoński jak Polska.

d) W zakładzie musi być bezwzględnie wdrożony i w pełni funkcjonujący system HACCP, GMP i GHP wraz ze wszystkimi instrukcjami i procedurami.

e) Zakład powinien prowadzić dokumentację w zakresie transportu surowca do zakładu (miejsce załadunku, rodzaj środka transportu, warunku podczas transportu, wyszczególnienie krajów przez które odbywa się transport surowca do zakładu).

f) W zakładzie powinny być prowadzone regularnie badania mikrobiologiczne zgodne z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2073/2005.

g) Zgodnie z wymaganiami japońskimi, zakład zatwierdzony na rynek japoński od dnia wydania decyzji o zatwierdzeniu bez względu na prowadzenie lub nieprowadzenie eksportu na rynek japoński może zaopatrywać się w surowiec z państw zatwierdzonych na rynek japoński.

3. Powiatowy Lekarz Weterynarii po przeprowadzeniu kontroli zatwierdzającej wydaje stosowną decyzję administracyjną. Kopia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii musi zostać dostarczona do Głównego Lekarza Weterynarii.

4. Produkty przeznaczone na rynek japoński zaopatruje się w „Świadectwo Weterynaryjne dla mięsa wieprzowego i produktów z mięsa wieprzowego eksportowanych do Japonii z Rzeczypospolitej Polskiej”,

5. Powiatowy Lekarz Weterynarii po wydaniu stosownej decyzji wypełnia „info o zakładzie” i wysyła go pocztą kurierską do Głównego Lekarza Weterynarii.

6. Kontener z produktami eksportowanymi na rynek japoński musi być opieczętowany plombą, o której mowa w piśmie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 17 listopada 2005r. nr GIWhig.501/221/2005Federacja Rosyjska.

7. Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadza regularne kontrole w zakładzie zatwierdzonym do eksportu na rynek japoński, ze szczególnym uwzględnieniem pochodzenia surowca.


POWIĄZANE

W nawiązaniu do publikacji pojawiających się w brytyjskich mediach, z pełną stan...

Nowym członkiem Stowarzyszenia została spółkaLorenzPolska-wiodący producent euro...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę