aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Sprzedaż wołowiny z zapasów interwencyjnych

7 maja 2004

OGÓLNE ZASADY REALIZACJI MECHANIZMU SPRZEDAŻY WOŁOWINY Z ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Sprzedaż wołowiny z zapasów interwencyjnych uruchamiana jest przez Komisję Europejską (KE) na wniosek państw członkowskich UE. KE w rozporządzeniu uruchamiającym sprzedaż wołowiny z zapasów interwencyjnych może określić miejsce przeznaczenia (rynek wewnętrzny UE lub wywóz do wskazanych krajów trzecich) lub sposób wykorzystania (np. przetwórstwo).

Ceny sprzedaży wołowiny ustalane są przez KE w rozporządzeniu uruchamiającym sprzedaż lub w drodze zaproszenia do przetargu.

Przedsiębiorca przystępując do sprzedaży wołowiny z zapasów interwencyjnych zobowiązany jest w określonym przez KE terminie do złożenia w ARR wniosku (oferty przetargowej) wraz ze stosownym zabezpieczeniem. Wysokość zabezpieczenia ustalana jest każdorazowo przez KE w rozporządzeniu uruchamiającym sprzedaż wołowiny z zapasów interwencyjnych.

Wnioski spełniające wszystkie wymagania formalne, przyjmowane są przez ARR do realizacji poprzez zawarcie umów z przedsiębiorcami.

W przypadku ustalenia wysokości ceny sprzedaży w drodze przetargu, ARR na podstawie złożonych ofert przygotowuje zestawienie i je przekazuje do KE. Po ustaleniu przez KE minimalnej ceny sprzedaży, ARR zawiera umowy z przedsiębiorcami, którzy zaoferowali cenę równą lub wyższą niż minimalna cena sprzedaży ustalona przez KE.

Przedsiębiorcy, z którymi ARR zawarła umowy na sprzedaż wołowiny z zapasów interwencyjnych zobowiązani są do wniesienia zapłaty oraz odbioru wołowiny z chłodni w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy. Odbiór wołowiny z chłodni następuje na podstawie wystawionych przez ARR poleceń wydania, po uprzednim wniesieniu przez przedsiębiorcę zapłaty za wołowinę. Zapłata i odbiór wołowiny z chłodni może odbywać się partiami zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru.

W zależności od stopnia wywiązania się przedsiębiorcy z warunków zawartej umowy ARR dokonuje zwolnienia lub przejęcia zabezpieczenia.

W przypadku, gdy rozporządzenie uruchamiające sprzedaż określa sposób wykorzystania wołowiny (przetwórstwo) przedsiębiorca po zawarciu umowy zobowiązany jest poinformować ARR o dacie i miejscu przetwórstwa. Ponadto, przed odbiorem produktów z chłodni musi złożyć zabezpieczenie przetwórcze w wysokości określonej przez KE. Zabezpieczenie to stanowi gwarancję, że wołowina pochodząca z zapasów interwencyjnych została przetworzona w określonym przez KE terminie. Proces wytworzenia określonych produktów (wg systemu A lub systemu B) podlega kontroli ARR.

Po otrzymaniu dokumentów poświadczających dokonanie przetwórstwa ARR dokonuje rozliczenia zabezpieczenia przetwórczego.

W przypadku sprzedaży wołowiny z określonym przeznaczeniem (wywóz do wskazanych przez KE stref przeznaczenia) przedsiębiorca po zawarciu umowy zobowiązany jest do złożenia w ARR wniosku o pozwolenie na wywóz oraz zabezpieczenia wywozowego. Wysokość zabezpieczenia ustalana jest przez KE w rozporządzeniu uruchamiającym sprzedaż wołowiny z przeznaczeniem na wywóz poza obszar celny UE. Zabezpieczenie to stanowi gwarancję wywozu poza obszar celny UE umownej ilości wołowiny w terminie określonym w umowie.

Po otrzymaniu dokumentów poświadczających wywóz wołowiny poza obszar celny UE, ARR dokonuje rozliczenia zabezpieczenia wywozowego.


POWIĄZANE

W nawiązaniu do publikacji pojawiających się w brytyjskich mediach, z pełną stan...

Nowym członkiem Stowarzyszenia została spółkaLorenzPolska-wiodący producent euro...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę