EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900
aAGROTECH_bilboard

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

22 lipca 2002
Szacunkowa wartość przetargu – powyżej 30 000 euro.

Tramwaje Warszawskie Zakład Budżetowy m. st. Warszawy, 00-099 Warszawa, ul. Senatorska 37, woj. mazowieckie, pow. warszawski, tel. 022 8363805, fax 022 877 23 86, zampubl@tw.pol.pl, e-mail: zampubl@tw.pol.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mleka w 2003 r. (PKWiU: 15.51.2)

Miejsce realizacji – Warszawa.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 01.01.2003.

Termin realizacji (pożądany) – 2003.

Wadium – 5933 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 15 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych TW w Warszawie przy al. Prymasa Tyusiąclecia 102 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – Iwona Kopytek, e-mail: zampubl@tw.pol.pl, tel. 022 836-38-05, lok. 5, w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać w Dział Zamówień Publicznych TW w Warszawie przy al. Prymasa Tysiąclecia 102.

Termin składania ofert upływa dnia 04.09.2002 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.09.2002 o godzinie 12:00 w Zakład Torowo Budowlany TW w Warszawie przy al. Prymasa Tysiąclecia 102.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:

  • oferent musi pozostawać pod nadzorem Terenowej Stacji Sanitarnej lub weterynaryjnej inspekcji Sanitarnej.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 123 z dnia 19.07.2002

POWIĄZANE

Chiny to dla polskiego sektora mleczarskiego jeden z najważniejszych rynków zbyt...

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez magazyn Forbes, około 70 procent polsk...

Polska Izba Mleka, największa organizacja branży mleczarskiej aktywnie działa na...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę