aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

17 września 2002
Szacunkowa wartość przetargu – powyżej 30 000 euro.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, 50-369 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, woj. dolnośląskie, pow. m. Wrocław, tel. 071 3209813, fax 071 328 18 40, e-mail: sk1informatycy@wroclaw.dialog.net.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mleka i produktów mleczarskich (dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 4). (PKWiU: 15.51.1)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wadium – 3950,00 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 30 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 19, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – Zofia Widomska-Brycka, tel. 784-20-30, w godz. 07:00-10:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 19.

Termin składania ofert upływa dnia 14.10.2002 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.10.2002 o godzinie 09:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 19.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 152 z dnia 05.09.2002

POWIĄZANE

Sekretariat Prezesa Zarządu ZPPM, Pana Marcina Hydzika,  przesyłał do Pierwszego...

- Polskie mleczarnie zaczynają już zmniejszać gramaturę opakowań - ich tarę - za...

W terminie 19-23 lutego 2024 r., członków Polskiej Izby Mleka tj.  Spółdzielczą ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę