aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

23 października 2002
Szacunkowa wartość przetargu –  powyżej 30 000 euro.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54, woj. mazowieckie, pow. m. Warszawa, tel. 833-12-41 w. 394, www.sgsp.edu.pl, e-mail: sgsp@sgsp.edu.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mleka i produktów mleczarskich (dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 2). (PKWiU: 15.51.3)

Miejsce realizacji – siedziba SGSP, ul. Słowackiego 52/54 oraz obiekt SGSP w Starej Miłosnej.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji (wymagany) – sukcesywne dostawy przez okres trzech lat od daty podpisania umowy.

Wadium – 3 800 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 70%,
  • czas reakcji na zgłoszenie zamówienia – 20%,
  • czas załatwienia reklamacji – 10%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 25,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. Referacie Żywnościowym – obiekt 01, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnione do kontaktów z oferentami – Hanna Burkot i Elżbieta Kępka-Wnęk, tel. 0-prefix-22 56 17 649 i 0-prefix-22 56 17 694, lok. obiekt 01 i 08, w godz. 8:00-15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. kancelaria SGSP, mieszcząca się w obiekcie 02 przy ul. Siemiradzkiego 2, pok. nr 111.

Termin składania ofert upływa dnia 26.11.2002 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.11.2002 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego, lok. budynek Administracyjny, obiekt 08, pok. 108.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • szczegółowo opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 171 z dnia 10.10.2002

POWIĄZANE

- Polskie mleczarnie zaczynają już zmniejszać gramaturę opakowań - ich tarę - za...

W terminie 19-23 lutego 2024 r., członków Polskiej Izby Mleka tj.  Spółdzielczą ...

W 100% gospodarstw dostarczających mleko na potrzeby produkcji produktów mleczny...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę