Adama_AgilTrinity_15.08.2020
GUS_230920_750x100_stat

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

31 października 2002
Szacunkowa wartość przetargu – powyżej 30 000 euro.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, ul. Sylwestra Kaliskiego 2, lok. 263, woj. mazowieckie, pow. warszawski, tel. 022 6839071, fax 022 6837480, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mleka i jego przetworów. (PKWiU: 15.51.1)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 2003.01.01-2003.12.31.

Wadium – 10 000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 80%,
  • warunki płatności – 20%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 16 bud. 12, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – kpt. Bogdan Obuchowski, tel. 022 6839071, lok. 16 bud. 12, w godz. 9:00-14:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 16 bud. 12.

Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2002 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.12.2002 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 107 bud. 12.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • posiadający ważne zezwolenie Wojskowej Inspekcji Sanitarnej na dostawy mleka i jego przetworów do wojska,
  • dostawca dostarczy pełny asortyment produktów wyszczególnionych przez zamawiającego,
  • posiadanie przez dostawcę specjalistycznego transportu do przewozu mleka i jego przetworów.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 180 z dnia 28.10.2002

POWIĄZANE

Bez względu na sytuację pandemiczną MLEKOVITA nie zwalnia tempa. Mleczarski konc...

Dziś konsumenci dbają o zdrowie i szukają jak najbardziej naturalnej żywności, s...

Dziś konsumenci dbają o zdrowie i szukają jak najbardziej naturalnej żywności, s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę