informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

31 października 2002
Szacunkowa wartość przetargu – powyżej 30 000 euro.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, ul. Sylwestra Kaliskiego 2, lok. 263, woj. mazowieckie, pow. warszawski, tel. 022 6839071, fax 022 6837480, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mleka i jego przetworów. (PKWiU: 15.51.1)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 2003.01.01-2003.12.31.

Wadium – 10 000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 80%,
  • warunki płatności – 20%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 16 bud. 12, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – kpt. Bogdan Obuchowski, tel. 022 6839071, lok. 16 bud. 12, w godz. 9:00-14:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 16 bud. 12.

Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2002 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.12.2002 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 107 bud. 12.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • posiadający ważne zezwolenie Wojskowej Inspekcji Sanitarnej na dostawy mleka i jego przetworów do wojska,
  • dostawca dostarczy pełny asortyment produktów wyszczególnionych przez zamawiającego,
  • posiadanie przez dostawcę specjalistycznego transportu do przewozu mleka i jego przetworów.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 180 z dnia 28.10.2002

POWIĄZANE

Jako społeczeństwo rozwijające się dopiero od niedawna poczuliśmy konieczność db...

GMO (organizmy modyfikowane genetycznie) - powstają sztucznie na skutek wprowadz...

Celem standardu Polskiej Izby Mleka  (PIM) „Bez GMO”  jest promocja najlepszych ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę