CTR_80917

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

29 listopada 2002
Szacunkowa wartość przetargu – powyżej 30 000 euro.

Komenda Stołeczna Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, lok. 130, woj. mazowieckie, tel. 022 6038608, 6036086, fax 022 6036450, www.ksp.waw.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mleka i artykułów mleczarskich. (PKWiU: 15.51.1, PN: PN-A-86003)

Miejsce realizacji – Oddział Prewencji Policji w Warszawie, ul. Puławska 44, Iwiczna.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – od daty podpisania umowy do 2003.12.31.

Wadium – 15 000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 10,68 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 134, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Marcin Machała, tel. 022 6037672, lok. 134, w godz. 9:00-13:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Biuro Przepustek KSP.

Termin składania ofert upływa dnia 10.01.2003 o godzinie 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.01.2003 o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 78.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • posiadają zezwolenie na zaopatrywanie służb mundurowych w środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 194 z dnia 29.11.2002

POWIĄZANE

Począwszy od 21 listopada 2017 roku polskie produkty mleczarskie będą oferowane,...

Od końca września br. obserwowany jest powolny spadek cen masła w kraju i na ryn...

Jedząc kanapkę z kremowymi serami topionymi, konsumenci coraz częściej zastanawi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę