aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

29 listopada 2002
Szacunkowa wartość przetargu – powyżej 30 000 euro.

Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, 87-100 Toruń, ul. Sobieskiego 36, woj. kujawsko-pomorskie, pow. m. Toruń, tel. 056 616-25-14, www.osa.torun.pl, e-mail: zamowienia@osa.torun.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mleka i przetworów mlecznych. (PKWiU: 15.51.0, PN: 92/A-86024, 83/A-86061, 68/A-86230, 66/A-86233)

Miejsce realizacji – CSAiU Toruń.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 31.12.2003r..

Wadium – 11.000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. blok logistyki – kancelaria żywnościowa, za zaliczeniem pocztowym oraz pobrać z zaopatrywanie@osa.torun.pl lub faksem nr 056prefiks616-22-13.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – kpt. Krzysztof Żelazkiewicz, e-mail: zaopatrywanie@osa.torun.pl, tel. 056prefiks616-23-97, lok. blok logistyki p. nr 5, w godz. 07:30-15:30.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. kancelaria jawna.

Termin składania ofert upływa dnia 03.01.2003 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.01.2003 o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, lok. blok logistyki, kancelaria Szefa Wydziału Zaopatrywania.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • złożą wymagane oświadczenia i zaświadczenia wg SIWZ,
  • zezwolenie WIS o dopuszczenie firmy do zaopatrywania wojska,
  • złożą dokument potwierdzający wniesienie wadium.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 191 z dnia 22.11.2002

POWIĄZANE

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji kampanii "Lowe Krowe"! Poprzednie edycje...

Sekretariat Prezesa Zarządu ZPPM, Pana Marcina Hydzika,  przesyłał do Pierwszego...

- Polskie mleczarnie zaczynają już zmniejszać gramaturę opakowań - ich tarę - za...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę