aaa_TSW_2023
CTR_2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

24 stycznia 2003
Szacunkowa wartość przetargu – powyżej 30 000 euro.

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny, 44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5, woj. śląskie, pow. gliwicki, tel. (032) 233 43 25, fax (032) 233 52 44, www.szpitaltoszek.pl, e-mail: szp_tosz@kg.onet.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę nabiału i artykułów mleczarskich. (PKWiU: 15.43.1)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – trzy lata od dnia podpisania umowy.

Wadium – 7500 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 80%,
  • termin płatności – 20%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 12, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Erwin Janysek, tel. (032) 233 4112 w. 212, lok. 10, w godz. 10:00-14:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat dyrektora naczelnego.

Termin składania ofert upływa dnia 12.02.2003 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.02.2003 o godzinie 09:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 10.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 9 z dnia 21.01.2003

POWIĄZANE

    Wpływ dostępności paszy na pastwisku na wydajność mleka (linia niebieska) i ...

Wzrost kosztów surowców, pracy i produkcji przy jednoczesnym spadku cen na świat...

Dobrostan zwierząt jest kluczowym aspektem naszego społeczeństwa, obejmującym do...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę