aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Tryb składania wniosku o wpis do rejestru podmiotów skupujących

23 września 2003

Powyższy tryb określa sposób i warunki wprowadzenia przez Agencję Rynku Rolnego wzoru formularza wniosku o wpis do rejestru podmiotów skupujących.

Zgodnie z art. 7 ust.1,2,3 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. 01.129.1446/ ze zmianami), warunkiem wykonywania działalności przez podmiot skupujący jest wpisanie tego podmiotu do rejestru podmiotów skupujących, na jego wniosek.

  • Wnioski o wpis do rejestru podmiotów skupujących wprowadzane są w system informatyczny oraz do kartoteki ARR.
  • Formularz wniosku o wpis do rejestru podmiotów skupujących można uzyskać z Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego, Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego lub poprzez jego wydruk ze strony internetowej Agencji Rynku Rolnego.
  • Wniosek o wpis do rejestru podmiotów skupujących, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego trybu zawiera:

– nazwę, numer NIP, REGON oraz adres siedziby wnioskodawcy (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, numery PESEL i NIP oraz miejsce zamieszkania),

– wskazanie miejsca wykonywania działalności w zakresie skupu mleka,

– opis systemu informatycznego, wykorzystywanego przez podmiot, gwarantującego prawidłowe prowadzenie ewidencji oraz przekazywanie wymaganych Ustawą informacji, o których mowa w art. 7 ust. 5 pkt 2,

– opis wykorzystywanego przez podmiot systemu badania zawartości tłuszczu w mleku,

– zaświadczenie o spełnianiu przez wnioskodawcę warunków weterynaryjno-sanitarnych.

  • Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca, po       otrzymaniu pisemnego zawiadomienia z Agencji Rynku Rolnego, jest zobowiązany do usunięcia braków, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
  • Po rozpatrzeniu złożonych wniosków Prezes ARR wydaje decyzję o wpisie podmiotu skupującego do rejestru na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 lub decyzję o odmowie wpisu do rejestru na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego trybu.
  • Wypełnione i podpisane formularze wniosków o wpis do rejestru podmiotów skupujących, wraz z załączonymi dokumentami wymienionymi w punkcie 3, należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego (pokój nr 103, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12) lub przesłać listem poleconym. Wniosek powinien zostać złożony w zaklejonej kopercie, opatrzonej napisem:” Wniosek o wpis do rejestru podmiotów skupujących. Nie otwierać”.

Pobierz:
 Załącznik nr 1 - Wniosek o wpis do rejestru podmiotów skupujących


POWIĄZANE

Sekretariat Prezesa Zarządu ZPPM, Pana Marcina Hydzika,  przesyłał do Pierwszego...

- Polskie mleczarnie zaczynają już zmniejszać gramaturę opakowań - ich tarę - za...

W terminie 19-23 lutego 2024 r., członków Polskiej Izby Mleka tj.  Spółdzielczą ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę