aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Ogłoszenie o przetargu – pszenica paszowa

12 lutego 2003
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro.

Państwowy Zakład Budżetowy "Stawy Milickie", 56-300 Milicz, Ruda Sułowska 20, lok. 2, woj. dolnośląskie, pow. milicki, tel. 071 3847110, fax 071 3847110, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pszenicy paszowej w ilości 5800 ton (dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 5). (PKWiU: 01.11.1).

Miejsce realizacji – Zakłady Rybackie w Stawnie, Rudzie Sułowskiej, Radziądzu, Krośnickach, Potaszni.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 2003.10.15.

Wadium – 27 500 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 80%,
  • termin płatności – 20%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 2, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – Jolanta Rojek, tel. 071 3847110, lok. 2, w godz. 7:00-15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 2.

Termin składania ofert upływa dnia 08.04.2003 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.04.2003 o godzinie 09:30 w siedzibie zamawiającego, lok. świetlica.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 16 z dnia 06.02.2003

POWIĄZANE

Komisja Europejska zezwoliła wzeszłym tygodniu, 26 stycznia 2024r. na stosowanie...

Kazachstan planuje rozpocząć produkcję mieszanek paszowych z surowców alternatyw...

21 września, w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, Mazowiecki Ośrod...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę