Aktualności

14 maja 2004

Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 1997 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1999 r. nr 66, poz.752 z późniejszymi zmianami), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje kolejny etap budowy Systemu Identyfikacji i Rejestracji bydła.

Wedle szacunkowych danych, w ramach masowej akcji kolczykowania, do dnia 31 marca br. zakolczykowanych i zaewidencjonowanych zostało 5 813 174 sztuk bydła.

Po zakończeniu masowej akcji kolczykowania bydła rozpoczęła się akcja dokolczykowywania rodzących się cieląt, bydła importowanego z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej oraz ewidencjonowanie zwierząt importowanych z krajów Unii Europejskiej. Wykonawcami są głównie lekarze i technicy weterynarii oraz zootechnicy, którzy w ramach umów zawartych z ARiMR wykonują tę usługę do końca bieżącego roku.

Do dnia 14 listopada br, według szacunkowych danych, zakolczykowanych i zaewidencjonowanych w ramach akcji dokolczykowania zostało 1 138 879 sztuk bydła.

Dane dotyczące bydła i gospodarstw z masowej akcji kolczykowania oraz akcji dokolczykowania bydła wprowadzane są do Mini Aplikacji Centrala. Do 14 listopada br. wprowadzono 1 556 129 Formularzy Zgłoszeniowych Kolczykowania Bydła (FZKB), które obejmują dane o 6 719 033 sztukach bydła.

Z Mini Aplikacji Centrala dane importowane są do Centralnej Bazy Danych Systemu IRZ. W dniu 14 listopada br. w bazie tej znajdowały się dane o 6 468 680 sztukach bydła. Nadanych zostało 893 529 numerów gospodarstw.

Po przetworzeniu informacji bydła i gospodarstw w CBD dane przekazywane są do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w celu wydruku paszportów. Do dnia 14 listopada br. wydrukowanych i rozesłanych do posiadaczy zwierząt zostało 6 398 456 sztuk paszportów.

Do końca bieżącego roku pełne koszty związane z oznakowaniem bydła: kolczyki, wydanie paszportów, ksiąg rejestracji stada i pozostałych dokumentów systemowych, pokrywane są z budżetu państwa.

Identyfikacja i rejestracja zwierząt jest bardzo ważnym elementem organizacji produkcji oraz nadzoru sanitarnego w farmach. Konieczność identyfikowania zwierząt gospodarskich oraz rejestrowania ich przemieszczania wynika z obligatoryjności unijnych Dyrektyw i Rozporządzeń oraz szczegółowych przepisów wykonawczych krajów członkowskich Unii Europejskiej jak i krajów kandydujących.

Wzrastająca liczba zachorowań oraz szybkie rozprzestrzenianie się chorób wśród zwierząt w ostatnich latach udowodniły, że skuteczne i szybkie ich zwalczanie jest możliwe tylko przy odpowiednim oznakowaniu zwierząt i wpisaniu ich do centralnego rejestru dającego możliwości szybkiego stwierdzenia ich pochodzenia i miejsca przebywania.

Wdrożenie jednolitego i zgodnego z wymogami unijnymi systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt w Polsce pozwoli na:

  • wejście Polski w struktury rynku wspólnotowego,
  • prowadzenie efektywnej kontroli chorób zakaźnych zwierząt,
  • zapewnienie bezpieczeństwa żywności i obrotu żywnością, co wpłynie na powiększenie popytu i zbytu zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • prowadzenie kontroli nad przemieszczaniem zwierząt oraz stanem epizootycznym kraju przez Inspekcję Weterynaryjną,
  • eksport do krajów UE zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • przemieszczanie zwierząt w obrębie Wspólnoty, gdzie podstawowym warunkiem jest zarejestrowanie zwierzęcia i możliwość jego zidentyfikowania w systemie,
  • uzyskanie pełnego dostępu do rynku artykułów zwierzęcych innych państw członkowskich UE,
  • wspieranie służb hodowlanych, a w przyszłości umożliwi etykietowanie mięsa i zwiększenie eksportu.

POWIĄZANE

Koncepcja rolnictwa zrównoważonego próbuje połączyć cele środowiskowe i społeczn...

Po raz drugi w tym roku można się ubiegać o zwrot części kosztów ubezpieczenia z...

Global Environment Facility (GEF)zleca FAO i IFAD prowadzenie nowego programu tr...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę