CTR_80917

Ogłoszenie o przetargu – wyposażenie wychowalni

26 lipca 2002
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro.

Ośrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z o.o., 64-120 Krzemieniewo, ul. Leszczyńska 34, woj. wielkopolskie, pow. leszczyński, tel. 065 5366050, fax 065 5366044, www.ohz.grarzyn.agro.pl, e-mail: sekretariat@ohz-grarzyn.agro.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie wychowalni loszek i knurków. (PKWiU: 29.32.6)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (pożądany) – w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy.

Wadium – 3000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 65%,
  • termin wykonania – 10%,
  • warunki płatności – 10%,
  • gwarancja – 15%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Marian Jankowski, tel. 0-65 5366051, lok. Dział Inwestycji, w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 12.09.2002 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.09.2002 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. sala narad.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 128 z dnia 26.07.2002

POWIĄZANE

Sprawa unijnych rekompensat dla rolników ponoszących straty z powodu afrykańskie...

Nie ma żadnych powodów, by ceny żywca wieprzowego w strefie ochronnej okalającej...

Do stu dwóch wzrosła liczba ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u trzody chle...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę