aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Pogłowie bydła w czerwcu 2002 r.

3 września 2002

W czerwcu 2002 r. pogłowie bydła wynosiło 5501,5 tys. sztuk i było o 232,8 tys. sztuk (o 4,1%) niższe niż przed rokiem, ale w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2001 r. nieznacznie wzrosło (o 2,7 tys. sztuk). Pogłowie krów zmniejszyło się w porównaniu z czerwcem 2001 r. o 101,4 tys. sztuk (o 3,4%) do poziomu 2903,9 tys. sztuk, a w stosunku do stanu w grudniu 2001 r. spadło o 86,7 tys. sztuk (o 2,9%).

W sektorze prywatnym, w czerwcu 2002 r., pogłowie bydła wynosiło 5398,2 tys. sztuk i spadło w ciągu roku o 220,1 tys. sztuk (o 3,9%), a w porównaniu ze stanem w grudniu 2001 r. wzrosło o 5,8 tys. sztuk, tj. o 0,1%. W gospodarstwach indywidualnych pogłowie bydła wynosiło 5196,6 tys. sztuk, tj. odpowiednio o 208,0 tys. sztuk (o 3,8%) mniej niż w czerwcu 2001 r., ale o 9,1 tys. sztuk (o 0,2%) więcej niż w grudniu ubiegłego roku. W sektorze publicznym pogłowie bydła zmniejszyło się w skali roku o 12,7 tys. sztuk, a w porównaniu ze stanem w grudniu 2001 r. – o 3,1 tys. sztuk (odpowiednio o 11,0% i o 3,0%) do poziomu 103,3 tys. sztuk.

Pogłowie bydła w czerwcu 2002 r. według sektorów własnościowych.

Rok Ogółem Sektor Struktura pogłowia ogółem Dynamika
prywatny publiczny czerwiec grudzień
w tysiącach sztuk w odsetkach ub. r. = 100 ub. r. = 100
Bydło ogółem
2000 6082,6 5942,0 140,6 100,0 92,8 99,8
2001 5734,3 5618,3 116,0 100,0 94,3 100,2
2002 5501,5 5398,2 103,3 100,0 95,9 100,0
Krowy
2000 3097,5 3041,2 56,3 50,9 90,6 94,0
2001 3005,3 2956,8 48,5 52,4 97,0 98,6
2002 2903,9 2859,1 44,8 52,8 96,6 97,1
Bydło pozostałe
2000 2985,1 2900,8 84,3 49,1 95,1 106,7
2001 2729,0 2661,5 67,5 47,6 91,4 102,0
2002 2597,6 2539,1 58,5 47,2 95,2 103,6

Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych wynosiła w czerwcu 2002 r. 29,9 sztuk, w tym krów 15,8 sztuk, wobec 31,2 i 16,3 sztuk przed rokiem.

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2002 r. wynosił:

  • cielęta w wieku poniżej 1 roku – 24,5%,
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 18,7%,
  • krowy – 52,8%,
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 4,0%.

W skali roku zmniejszył się udział cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 1,1 pkt) oraz bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej (o 0,6 pkt), natomiast wzrósł udział młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 1,7 pkt).

Wyniki czerwcowego badania pogłowia wskazują na utrzymywanie się tendencji spadkowych w chowie bydła. Wśród czynników wpływających na ograniczenie pogłowia bydła duże znaczenie ma spadek popytu na wołowinę oraz obniżający się już od II kwartału bieżącego roku poziom cen żywca rzeźnego wołowego, mimo znacznie ograniczonej podaży żywca (w okresie I półrocza 2002 r. skup żywca wołowego był o blisko 22% mniejszy niż w analogicznym okresie 2001 r.) i spadających cen ziemiopłodów paszowych.

Ceny żywca wołowego i ziemiopłodów paszowych w okresie I półrocza 2002 r.

Miesiąc/rok Cena skupu żywca wołowego Ceny targowiskowe
żywiec wołowy zboża podstawowe siano łąkowe
zł/kg analogiczny okres poprzedniego roku = 100 zł/kg analogiczny okres poprzedniego roku = 100 zł/dt analogiczny okres poprzedniego roku = 100 zł/dt analogiczny okres poprzedniego roku = 100
Grudzień 2001 2,91 96,7 3,01 102,7 43,87 92,8 21,34 96,0
Styczeń 2002 2,91 100,6 2,96 102,8 44,16 91,4 21,34 95,7
Luty 2002 2,91 109,2 2,95 105,4 44,28 87,9 21,29 93,9
Marzec 2002 2,89 114,5 2,96 111,3 44,44 87,4 21,41 94,6
Kwiecień 2002 2,87 99,2 2,96 105,3 44,26 87,1 21,39 94,6
Maj 2002 2,75 94,2 2,89 100,3 43,04 86,2 20,58 92,6
Czerwiec 2002 2,69 93,8 2,73 96,8 41,55 85,3 20,40 94,3

W czerwcu 2002 r. za 1 kg żywca wołowego rolnicy otrzymywali w skupie 2,69 zł, tj. o 6,2% mniej niż w czerwcu roku ubiegłego, a w obrotach targowiskowych odpowiednio – 2,73 zł, tj. o 3,2% mniej.

Niekorzystnie kształtowały się również uwarunkowania produkcyjno-rynkowe w chowie bydła mlecznego. Przy zwiększonej podaży mleka do skupu (w I półroczu 2002 r. skupiono o 3,1% więcej mleka niż w analogicznym okresie 2001 r.) ceny mleka sukcesywnie spadały. Średnia cena skupu mleka za 6 miesięcy 2002 r. (75,70 zł za 100 l), w porównaniu z przeciętną ceną skupu notowaną w analogicznym okresie 2001 r. (79,73 zł za 100 l), była niższa o 5,1%. W czerwcu br. skupiono 675,0 mln. litrów mleka, tj. o 2,3% mniej niż przed rokiem, a cena skupu mleka wynosiła 68,41 zł/100 l i była aż o 9,4% niższa od notowanej w analogicznym okresie 2001 r.

Spadek pogłowia bydła, w porównaniu ze stanem w czerwcu 2001 r., wystąpił w 13 województwach. Najgłębszy spadek, o ponad 10%, odnotowano w województwach: 

  • śląskim (o 20,2%), 
  • podkarpackim (o 16,1%), 
  • świętokrzyskim (o 15,9%), 
  • małopolskim (o 13,8%), 
  • zachodniopomorskim (o 12,2%),
  • łódzkim (o 10,4%). 

W województwach podlaskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim pogłowie bydła wzrosło w skali roku odpowiednio o 7,0%, 6,6% i 0,3%.

W czerwcu br. największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (16,6%), wielkopolskie (13,1%) i podlaskie (12,4%), a najmniejszy – lubuskie (1,2%), zachodniopomorskie (2,1%), opolskie i dolnośląskie (po 2,4 %) oraz śląskie (2,6%).


POWIĄZANE

Dobrostan zwierząt to wspólna sprawa. Wszyscy mamy wpływ na to, jak żyją zwierzę...

W 2023 r. pogłowie bydła i produkcja wołowiny na Ukrainie utrzymywały się w tren...

Grupa Goodspeed, niekwestionowany lider w zakresie wysokospecjalistycznych usług...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę