aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Ogłoszenie o przetargu – testy do wykrywania białaczki

31 października 2002

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, woj. kujawsko-pomorskie, pow. m. Bydgoszcz, tel. 052 3455013, e-mail: bydgoszcz.wiw2@wetgiw.gov.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Test do wykrywania przeciwciał w surowicy krwi metodą immunodyfuzji w żelu agarowym – 165 zestawów,
  2. Zestaw do wykrywania w surowicy krwi przeciwciał anty-GP 51 wirusa białaczki bydła (BLV) Metoda Elisa Technika immuno-enzymatyczna – metoda blokowania. Nie wymagający testu weryfikacyjnego – 34 zestawy. (PKWiU: 42.24.2)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – do dnia 10.12.2002 r.

Wadium – 2.500 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 70%,
  • termin dostawy – 15%,
  • termin płatności – 15%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 21, za zaliczeniem pocztowym lub faksem nr 3221352.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – Elwira Buczek Szwenke, e-mail: bydgoszcz.wiw2@wetgiw.gov.pl, tel. 3455013, lok. 208, w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 14.

Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2002 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.11.2002 o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 121.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • posiadający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
  • posiadający uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 178 z dnia 24.10.2002

POWIĄZANE

W ciągu ostatnich dwóch tygodni Nigeria i Republika Południowej Afryki zgłosiły ...

  Jednym z kluczowych elementów rozporządzenia (UE) 2019/6 jest obowiązek gromad...

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wraz z Głównym Inspektoratem...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę