Advertisement

KRIR wnioskuje

21 października 2008
Po analizie postulatów wypracowywanych przez wojewódzkie izby rolnicze, a także odnosząc się do aktualnych regulacji prawnych w kwestii ich przychylności dla obywateli, zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się w imieniu samorządu rolniczego do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka z wnioskiem o zmianę przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późn. zmianami) i wydłużenie obowiązywania badań technicznych dla przyczep rolniczych do 2 lat tj. do okresu analogicznego jak dla ciągnika rolniczego.
Wystąpienie zostało przekazane również do wiadomości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.
-Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami okresowe badanie techniczne przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 2 lat od dnia przeprowadzenia badania, a potem corocznie. W przypadku natomiast ciągników rolniczych okresowe badanie techniczne przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.
Zważywszy na okres wykorzystania przyczep rolniczych nieprzekraczający w głównej mierze 3-4 miesięcy w ciągu roku, a zatem powodujący niski stopień zużycia technicznego tego typu sprzętu, w opinii Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w/w regulacje powinny zostać ujednolicone. Proponowana nowelizacja nie będzie miała wpływu na obniżenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, będzie natomiast znacznym ułatwieniem dla rolników w racjonalnym zarządzaniu parkiem maszynowym w gospodarstwach rolnych – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.


POWIĄZANE

Wczesna jesień to ważny moment w kalendarzu każdego ogrodnika. Od jakości przepr...

Amerykański producent wprowadza do oferty trzy nowe modele dużych pras kostkując...

Marka CLAAS prezentuje sieczkarnię JAGUAR 990 – nowy flagowy model z serii 900. ...


Komentarze

Bądź na bieżąco
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę