Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Czy na terenach rolniczych w obszarze Natura 2000

17 kwietnia 2023
Czy na terenach rolniczych w obszarze Natura 2000

ZZR KORONA w swoim najnowszym komunikacie zadaje pytanie: "Czy na terenach rolniczych w obszarze chronionym Natura 2000 nastąpi wybudowanie zakładu zbierania oraz przetwarzania odpadów? "

Taka sytuacja może nastąpić w gminie Zatory. „PAWEX Paweł Trętowski" Sp. z o.o. złożył do gminy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu zbierania oraz przetwarzania odpadów na terenie działek nr ew. 48, 49, 50, 51 obręb Lemany, gm. Zatory, powiat pułtuski”.

Wspomniana inwestycja ma być zrealizowana obok terenów rolniczych, na których uprawia się m.in. rzepak. W pobliżu występują też zabudowania mieszkaniowo-usługowe. Sąsiedztwo zakładu zbierania i przetwarzania odpadów niewątpliwie wpłynie na wartość sąsiednich nieruchomości, a także może odbić się niekorzystnie na działalność rolniczą w tym regionie.

 Jak stwierdza raport oddziaływania na środowisko - Praca w zakładzie prowadzona będzie przy w systemie trzyzmianowym, całodobowym przez 7 dni w tygodniu, około 350 dni w roku, przy zatrudnieniu od 16 do 22 osób. Oznacza to, iż praca będzie miała charakter ciągły, przy nieustannym wjeździe samochodów (oficjalnie do 18.00, ale przecież mogą się zdarzyć sytuacje w której po tej godzinie nastąpi dostarczanie odpadów). Nic dziwnego, że projektowana inwestycja budzi sprzeciw okolicznych mieszkańców. 

A co ma być składowane w zakładzie? Oprócz odpadów nie mających właściwości niebezpiecznych (opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, papier i tektura, metale żelazne, nieżelazne, tworzywa sztuczne i guma, szkło, tekstylia, drewno, minerały np. piasek kamienie), składowane mają być także odpady które uznane są niebezpieczne takie jak mineralne i syntetyczne oleje hydrauliczne, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego w tym rakotwórczy azbest, sorbenty, materiały filtracyjne, tworzywa sztuczne tj. polimery, węglowodory, naturalne włókna zanieczyszczone itd. Mimo wszelkich zapewnień dotyczących sposobu przechowywania, nie można wykluczyć błędów, wypadków chociażby w trakcie transportu, co może doprowadzić do poważnych szkód dla środowiska.

16 kwietnia do postępowania postanowił włączyć się Związek Zawodowy Rolnictwa "Korona". Jak wskazuje Związek - Projektowana inwestycja będzie realizowana w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza Biała PLB140007, którego celem działań ochronnych jest ochrona populacji dziko występujących gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi. Ponadto w obszarze do 10 km od planowanej inwestycji znajdują się inne formy ochrony przyrody: Nadbużański Park Krajobrazowy, rezerwaty Wielgolas, Popławy i Stawinoga. Tymczasem w przedstawionym przez inwestora raporcie oddziaływania na środowisko, stwierdzono iż Przedsięwzięcie realizowane jest poza obszarami chronionymi w myśl ustawy o ochronie przyrody oraz obszarami ryzyka klęski żywiołowej (str.100 raportu). 

 

Sam pomysł budowy zakładu gromadzenia i przetwarzania odpadów w Obszarze Natura 2000 musi budzić zdumienie. Gromadzenie i przetwarzanie odpadów trudno uznać za neutralne środowiskowo, a tym samym za niemającego wpływu na obszar Natura 2000, zwłaszcza że niektóre odpady jak przyznaje raport będą składowane m.in. na utwardzonym placu zewnętrznym np. odpady tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne, inne niewymienione odpady.

 

Co na to Główny Inspektorat Ochrony Środowiska? Co na to Ministerstwo i Rozwoju Wsi, czy wystąpi w obronie rolników, którzy mogą zostać poszkodowani w przypadku zgody na ww. inwestycję?- pyta w swoim komunikacie ZZR KORONAoprac. redakcja ppr.pl źródło: ZZR KORONA


POWIĄZANE

Ponad 90 proc. firm spodziewa się, że ten czynnik będzie odgrywać coraz większą ...

Ogrom wrażeń, niemal 200 wystawców z ponad 30 krajów, dziesiątki godzin rozmów b...

W jakim stopniu większa dostępność kredytów przekłada się na popyt na mieszkania...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę