Advertisement

Studiować w Kolegium Europejskim

25 listopada 2002

Do 31 stycznia 2003 r. można składać zgłoszenia na roczne studia podyplomowe w Kolegium Europejskim w Brugii (Belgia) i w Natolinie (Warszawa). W roku akademickim 2003/2004 studia odbywać się będą na kierunkach: ekonomia, prawo, nauki polityczne. Rząd może, na wniosek studenta, przyznać grand z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na pokrycie opłaty na studia, kosztów zakwaterowania i pełnego wyżywienia w trakcie nauki.

O przyjęcie może starać się każdy, kto nie ukończył 30 roku życia, zna biegle język angielski i francuski i ukończył studia wyższe (lub jest studentem ostatniego roku) o specjalnościach m.in. prawo, ekonomia, stosunki międzynarodowe, nauki polityczne lub pokrewne. Studenci ostatniego roku mogą składać aplikacje pod warunkiem, że uzyskają tytuł magistra do czasów rozpoczęcia studiów w Kolegium oraz nadeślą wykaz ocen uzyskanych w trakcie studiów.

Wymagane dokumenty to: 

1. formularz zgłoszeniowy (dostępny w Departamencie Kształcenia Europejskiego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, tel. 022 455 52 86), 

2. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i tłumaczenie dyplomu,

3. wykaz ocen uzyskanych podczas studiów i jego tłumaczenie,

4. certyfikaty potwierdzające biegłą znajomość języka francuskiego i angielskiego,

5. CV,

6.  list motywacyjny,

7. dwa listy rekomendacyjne od profesorów z uczelni  (listy muszą być dostarczone w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach).

Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione, napisane w języku angielskim lub francuskim, tłumaczenie kopii dyplomu i wykazu ocen musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Na stronie Kolegium Europejskiego dostępne są informacje na temat programu studiów: www.coleurop.be.


POWIĄZANE

W dniu 10 października Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ...

Szanowni Państwo, Nauczyciele i Pracownicy szkół rolniczych Dzień Edukacji Narod...

Należąca do Milkiland mleczarnia boryka się z coraz poważniejszymi kłopotami. Lo...


Komentarze

Bądź na bieżąco
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę