aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Europejska ustawa o wolności mediów

1 lutego 2023
Europejska ustawa o wolności mediów

We wtorek posłowie z Komisji Wolności Obywatelskich wraz z ekspertami i zainteresowanymi stronami podczas wysłuchania publicznego omówiłi proponowane przepisy mające na celu wzmocnienie pluralizmu i wolności mediów w UE.

Podczas wysłuchania publicznego , które odbyło się we współpracy z Komisją Kultury i Komisji Rynku Wewnętrznego, posłowie do PE wymienili poglądy z ekspertami i zainteresowanymi stronami.

 Panel 1

Marie FRENAY, członek gabinetu wiceprzewodniczącej Komisji Jourovej, przedstawiła proponowane rozporządzenie, podkreślając, że ten rodzaj instrumentu prawnego jest właściwy, aby uniknąć rozdrobnienia we wdrażaniu i przyspieszyć ten proces. Patrick PENNINCKX, szef Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Rady Europy, przemawiał na temat komplementarności nowych ram UE i prac Rady Europy, podkreślając, że przepisy są pilnie potrzebne, ale ich właściwe wdrożenie jest równie ważne, ostrzegając jednocześnie przed ryzykiem nadmiernego zasięgu . Renate SCHROEDER, Dyrektor Europejskiej Federacji Dziennikarzy, zwracając uwagę na potrzebę jasności prawa i konkretnych definicji w przepisach, zwróciła się o wzmocnienie przepisów dotyczących ochrony źródeł i przed inwigilacją,

Panel 2

Plamen ANGELOV, kierownik ds. WSiSW w Europejskim Inspektorze Ochrony Danych, mówił o zakresie nowych przepisów w odniesieniu do roli dziennikarzy, potrzebie jeszcze mocniejszego języka prawnego w zakresie inwigilacji oraz znaczeniu odpowiedniego nadzoru instytucjonalnego. Anna WOJCIK, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN, skupiła się na potencjalnych wadach struktur i ról europejskich i krajowych organów regulacyjnych przewidzianych w nowych przepisach. Poprosiła o zabezpieczenia przed przejęciem krajowych organów regulacyjnych, aby nie utrudniały one wdrażania nowych przepisów na szczeblu europejskim, oraz o środki, które sprawią, że tego rodzaju ingerencja polityczna będzie mniej prawdopodobna. Laurens HUETING, starszy rzecznik w Europejskim Centrum Wolności Prasy i Mediów, zwrócił uwagę, że projektowane przepisy dotyczące ochrony źródeł odbiegają od standardów ustalonych w obowiązującym orzecznictwie. Podkreślił również potrzebę silniejszych przepisów przeciwko inwigilacji, większej przejrzystości własności mediów, lepszych przepisów dotyczących reklamy państwowej i większej niezależności europejskiej rady przewidzianej w projekcie rozporządzenia.

Posłowie do PE, którzy zabrali głos, z zadowoleniem przyjęli wniosek Komisji i podkreślili potrzebę pilnego zakończenia procesu legislacyjnego, biorąc pod uwagę liczne zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia, przed którymi stoi wolność i pluralizm mediów. Mówili również o szeregu obaw, na przykład dotyczących przepisów dotyczących politycznego przechwytywania mediów publicznych i przejrzystości struktur własnościowych organizacji prywatnych, przejrzystości finansowania mediów, siły proponowanych przepisów w kontekście poważnego regresu w niektórych krajach UE oraz potrzebę posiadania silnych przepisów przeciwko SLAPP i inwigilacji.

Tło

Komisja przedstawiła europejski akt o wolności mediów w dniu 16 września 2022 r. Wniosek ma na celu rozwiązanie szeregu problemów wpływających na funkcjonowanie rynku wewnętrznego usług medialnych, ale ostatecznym celem jest wzmocnienie niezależności mediów w kontekście Europejski plan działania na rzecz demokracji . Próby podważenia wolności mediów i publicznego uczestnictwa w demokracji, w tym wolności słowa i informacji, zgromadzeń i zrzeszania się, zagrażają wartościom Unii EuropejskiejKomisja Wolności Obywatelskich wraz z ekspertami i zainteresowanymi stronami podczas wysłuchania publicznego omówiła proponowane przepisy mające na celu wzmocnienie pluralizmu i wolności mediów w UE.

Podczas wysłuchania publicznego , które odbyło się we współpracy z Komisją Kultury i Komisji Rynku Wewnętrznego, posłowie do PE wymienili poglądy z ekspertami i zainteresowanymi stronami.

źródło: PE


POWIĄZANE

Wybór odpowiednich krzeseł do ogrodu jest niezwykle istotny dla każdego, kto pra...

JA Solar to wiodący światowy producent zajmujący się produkcją paneli fotowoltai...

Ze względu na utrzymującą się suszę optymalne rozwiązanie do ochrony herbicydowe...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę