aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

KE odpowiada Jurgielowi na pytania o NUTRI-SCORE

22 września 2022
KE odpowiada Jurgielowi na pytania o NUTRI-SCORE

Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Krzysztof Jurgiel zadał trzy pytania do Komisji Europejskiej dotyczące wątpliwości wdrażania systemu Nutri-Score. Inicjatywa ta była podyktowana szeregiem obaw formułowanych przez krajową branżę rolno-przetwórczą i dotyczyła aspektów żywieniowych, konkurencyjności jak i potencjalnego wprowadzania konsumentów w błąd.

Pierwsze pytanie dotyczyło ryzyka dezorientacji i wprowadzania w błąd konsumentów produktów ekologicznych z uwagi na całkowite pominięcie aspektów środowiskowych (produkcja ekologiczna) przez system Nutri-Score. W pytaniu parlamentarnym podkreślono wieloletnią aktywność UE odnośnie wsparcia produkcji i spożycia produktów ekologicznych. Co więcej, cele pro-środowiskowe leżą również u podstaw unijnej strategii Zielonego Ładu.

W odpowiedzi Komisja Europejska podkreśliła, że obecnie pracuje nad zharmonizowanym systemem znakowania żywności z przodu opakowania i obecnie nie zaleca żadnego konkretnego systemu. Dodatkowo poinformowała, że w pracach Komisji przewidziany jest wniosek ustawodawczy dotyczący aspektów środowiskowych produkcji żywności, który zostanie przyjęty do końca 2023 roku[2]. Zatem aspekt pro-środowiskowy obok żywieniowego będzie zgodnie z planami całościowo ujęty na etykiecie dopiero po 2023.

 


Drugie pytanie dotyczyło kontynuacji ochrony konsumentów przed negatywnymi skutkami systemu Nutri-Score dla postrzegania produktów opatrzonych unijnymi chronionymi oznaczeniami. Unijne i krajowe kampanie promocyjno -informacyne przez wiele lat przeznaczały środki finansowe na zbudowanie świadomości konsumentów co do wyjątkowości produktów oznaczonych unijnymi chronionymi oznaczeniami (ChNP -Chroniona Nazwa Pochodzenia, ChOG – Chronione Oznaczenie Geograficzne, GTS – Gwarantowana Tradycyjna Specjalność). Tymczasem system Nutri-Score stanowi wizerunkowe zagrożenie dla wielu z nich[3].

W odpowiedzi Komisja przywołała szereg aktów prawnych, konkludując że do podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze należy decyzja czy stosować logo Nutri-Score na żywności wprowadzonej do obrotu w Państwach Członkowskich, których władze zaleciły stosowanie Nutri-Score, dodając że znakowanie nie może wprowadzać konsumenta w błąd, nie może być niejednoznaczne ani dezorientować konsumenta (art. 36 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011). Za prawidłowe wdrożenie tych przepisów odpowiedzialne są podmioty wprowadzające żywność do obrotu, a za ich egzekwowanie Państwa Członkowskie[4]. Należy tutaj podkreślić, że Polska nie zaleciła stosowania systemu Nutri-Score.

 


Trzecie pytanie dotyczyło ochrony konsumentów przed wprowadzeniem w błąd poprzez coraz powszechniej stosowanym systemem Nutri-Score.

Obecnie w Komisji trwają prace nad zmianą rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w zakresie profili żywieniowych i FoP. Oznacza to, że dopiero za kilka lat konsumenci będą otrzymywali na produktach ujednolicone informacje dotyczące znakowania wartością odżywczą z przodu opakowania, przyjęte przez UE. Zapytanie zatem dotyczyło rozwiązań i działań Komisji Europejskiej w najbliższych latach przed wdrożeniem ujednoliconego systemu znakowania[5].

Komisja nie przedstawiła żadnych dodatkowych działań chroniących konsumentów przed wprowadzaniem w błąd z tytułu wdrażania systemu Nutri-Score. Jednocześnie przypomniała o obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności art. 36 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 i odpowiedzialności za prawidłowe jego wdrożenie podmiotów wprowadzających do obrotu. Za prawidłowe egzekwowanie przepisów odpowiadają natomiast Państwa Członkowskie[6].


[1] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001775_PL.html

[2] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001775-ASW_PL.html

[3] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001774_PL.html

[4] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001774-ASW_PL.html

[5] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2022-001773_PL.html

[6] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2022-001773-ASW_PL.html


POWIĄZANE

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwrotu poda...

Do sądów w I kw. br. trafiło 21 tys. pozwów rozwodowych. Wzrost rdr. wynosi blis...

Przedstawiciele branży mleczarskiej będą mogli zaprezentować swoje produkty na t...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę