Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Nowy instrument handlowy chroniący UE przed szantażem gospodarczym

13 października 2022
Nowy instrument handlowy chroniący UE przed szantażem gospodarczym

 Eurodeputowani popierają nowy instrument handlowy chroniący UE przed szantażem gospodarczym

O NAPRAWĘ SZKODY  posłowie Prlamentu Europejskiego rozszerzają zakres reakcji UE lub kraju członkowskiego  w odpowiedzi na jakikolwiek przymus  

Komitet ds. Handlu czyni zadania wiążącymi i wyznacza terminy, aby zapewnić szybką reakcję, a środki zaradcze UE będą ostatecznymi.
Posłowie z Komisji Handlu poparli nowe narzędzie, dzięki któremu UE będzie mogła reagować na kraje, które chcą ją, lub na państwa członkowskie zmusić do określonych zachowań gospodarczych, .

W poniedziałek wieczorem komisja przyjęła stanowisko negocjacyjne w sprawie proponowanego instrumentu przeciwdziałania przymusowi gospodarczemu 34 głosami za, zero głosów przeciw i 6 wstrzymujących się.

Podtrzymujemy interes Unii

Nowe narzędzie ma na celu ochronę strategicznych i gospodarczych interesów UE. Pomoże UE podjąć działania odwetowe w przypadku, gdy ona lub państwo członkowskie doświadczy szantażu gospodarczego ze strony państwa spoza UE wobec określonego wyboru lub stanowiska politycznego, takiego jak rezolucja PE. Eurodeputowani zgodzili się, że głównym celem nowego instrumentu powinno być zniechęcenie krajów spoza UE do stosowania szntażu i jakiegokolwiek przymusu lub skłonienie ich do powstrzymania próby przymusu i uniknięcia eskalacji konfliktu.

Możliwe reakcje UE w ramach tych nowych narzędzi mogą obejmować na przykład zawieszenie koncesji taryfowych lub niektórych zobowiązań międzynarodowych, jakie UE ma wobec kraju spoza UE. Posłowie podkreślają, że jego użycie musi być ostatecznością, gdy inne możliwości, w tym bezpośrednie negocjacje, mediacja i międzynarodowe rozstrzyganie, zostaną wyczerpane. Środki UE muszą być również współmierne do negatywnego wpływu na UE lub dane państwo członkowskie, a oparty na zasadach wielostronny system handlowy, którego trzon stanowi Światowa Organizacja Handlu, musi zostać zachowany, podkreślają posłowie.

Naprawienie szkody

W swoim głosowaniu posłowie rozszerzyli zakres proponowanego ustawodawstwa o środki mające na celu „w stosownych przypadkach naprawienie szkody”.

Wiążące zadania, terminy

Posłowie ds. handlu wzmocnili wiążący charakter procedury. Wprowadzili również terminy na podjęcie decyzji o zidentyfikowaniu przypadku przymusu oraz na przyjęcie odpowiedzi, aby upewnić się, że procedura jest wystarczająco elastyczna, aby uniknąć opóźnień administracyjnych.

Zgodność ze zreformowaną ustawą blokującą

Komitet ds. Handlu proponuje również przegląd przyjętych rozwiązań za trzy lata, aby sprawdzić zgodność nowego środka z unijnym statutem blokującym, który jest obecnie przedmiotem przeglądu i który chroni UE przed eksterytorialnymi skutkami prawa państwa trzeciego.

„Dzisiejsze głosowanie przybliża nas o krok do zapewnienia, że na decyzje w Europie nie będą miały wpływu kraje trzecie próbujące narzucić nam swoją wolę. W przeciwieństwie na przykład do sekcji 301 rządu USA, instrument przeciwdziałania przymusowi jest instrumentem obronnym, reaktywnym i środkiem ostatecznym – podkreślamy ten ważny aspekt w naszym stanowisku. Uważamy również, że PE i państwa członkowskie powinny odgrywać bardziej istotną rolę w określaniu reakcji UE na przymus, aby UE przemawiała jednym głosem. Nie mogę się doczekać, aby poczynić znaczne postępy w kierunku kompromisu w sprawie ostatecznego aktu podczas prezydencji czeskiej w tym roku” – mówi sprawozdawca Bernd Lange (S&D, DE), przewodniczący Komisji Handlu.

Następne kroki

Projekt raportu będzie mandatem negocjacyjnym z państwami członkowskimi, jeśli nie będzie do niego sprzeciwu na sesji plenarnej w dniach 17-20 października. Rozmowy mogą się rozpocząć, gdy tylko Rada przyjmie swoje stanowisko.

Tło i zdarzenia na podstawie których podjęto powyższe decyzje legislacyjne

Komisja opublikowała swoją propozycję dotyczącą instrumentu przeciwdziałania przymusowi w dniu 8 grudnia 2021 r. na wniosek Parlamentu i Rady.

Nowy środek odstraszający wypełni lukę w zestawie narzędzi UE przeciwko krajom próbującym ograniczyć handel lub inwestycje, aby wymusić zmiany w różnych politykach UE.

Parlament potępił w kilku rezolucjach przymus gospodarczy wywierany na Litwę przez Chińską Republikę Ludową w odpowiedzi na decyzję polityczną Litwy, oraz m.in. w sprawie chińskich sankcji nałożonych na podmioty z UE oraz posłów do PE, rezolucji z dnia 16 września 2021 r. w sprawie nowej strategii UE–Chiny, z dnia 12 września 2018 r. w sprawie stanu stosunków UE-Chiny oraz z dnia 16 grudnia 2015 r. o stosunkach UE-Chiny i kolejnych zdarzeń ze stycznia, lutego i września 2022 roku.

inf własna ppr w oparciu o dane PE


POWIĄZANE

Wczoraj tj 21.września 2023 roku w Nowym Jorku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełen...

Jak poinformowało wczoraj biuroprasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Min...

Rrobert Telus-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczył wczoraj w konferencj...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę