Adama_1-15.08.2020
Bayer_dekalb_lipiec_2020

Powszechny Spis Rolny 2020

25 czerwca 2020
Powszechny Spis Rolny 2020

Rachmistrz zapyta o to, kto kieruje gospodarstwem rolnym, jaka jest struktura zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich czy zużycie nawozów mineralnych i organicznych. Przed nami kolejny Powszechny Spis Rolny, który zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada. Nowością jest możliwość tzw. samospisu za pomocą aplikacji internetowej. Do 8 lipca w urzędach gmin trwa nabór na rachmistrzów.

Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy. Jest organizowany raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne (według stanu na 1 czerwca).Wyniki spisu są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Rachmistrz albo internet

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej,
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Wszystkie podmioty mają obowiązek udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie zapisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Cel informacja

Według GUS, podstawowym celem Powszechnego Spisu Rolnego 2020 jest:

 • dostarczenie źródła informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
 • analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010‒2020 (ostatni spis rolny w Polsce dokonany był w 2010 r.),
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne),
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

Dziś pytanie, dziś odpowiedź

O co będziemy pytani? Oto przykładowe dane, które należy podać:

 • osoba kierujące gospodarstwem rolnym,
 • położenie gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
 • osobowość prawna,
 • typ własności użytków rolnych,
 • rodzaj użytkowanych gruntów,
 • powierzchnia zasiewów według upraw,
 • zużycie nawozów mineralnych i organicznych,
 • pogłowie zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
 • rodzaju budynków gospodarskich.

Statystyczna tajemnica

Dane podawane przez rolników są bezpieczne, a rachmistrzowie mają obowiązek przestrzegania tajemnicy statystycznej. Trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu rolnego. 

Pamiętajmy też, że badania statystyki publicznej są wyjątkiem, jeżeli chodzi o prawa osób do ochrony swoich danych. Zgodnie z zapisami europejskich aktów prawnych „prawo do bycia zapomnianym” nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów statystycznych.

Zobacz plakat (PDF - 1,17 MB)

 

dodr.pl / GUS


POWIĄZANE

Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego to już 44. polski produkt, który został wpisa...

Obecnie coraz częściej spotykamy się z oznaczeniami „bez GMO” lub „wolne od GMO”...

Temat grypy ptaków  na chwilę odszedł na boczny tor bowiem świat drobiarski skup...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę