aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Rada i PE zgodne w sprawie narzędzi cyfrowych dla prawa spółek

14 marca 2024
Rada i PE zgodne w sprawie narzędzi cyfrowych dla prawa spółek

Rada i Parlament Europejski osiągnęły dziś wstępne porozumienie w sprawie dyrektywy zmieniającej mającej na celu dalsze rozszerzenie i unowocześnienie stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek. Nowe przepisy ułatwią dostęp do danych przedsiębiorstw, zwiększą zaufanie i przejrzystość w przedsiębiorstwach w różnych państwach członkowskich, stworzą lepiej połączone administracje publiczne i ograniczą biurokrację dla przedsiębiorstw i innych zainteresowanych stron w sytuacjach transgranicznych. Przyczyni się w ten sposób do bardziej zintegrowanego i cyfrowego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw.

„Transformacja cyfrowa powinna objąć wszystkie obszary działalności gospodarczej. W prawie spółek rozwiązania cyfrowe radykalnie ograniczą biurokrację i pomogą firmom w większym skupieniu się na swojej podstawowej działalności, a mniej na dokumentach”.
Paul Van Tigchelt, belgijski wicepremier i minister sprawiedliwości i Morza Północnego
Wniosek Komisji

Wniosek Komisji ma na celu zapewnienie dokładności, wiarygodności i aktualności danych spółek w rejestrach przedsiębiorstw poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości większej ilości informacji o spółkach na poziomie UE za pośrednictwem systemu wzajemnego połączenia rejestrów przedsiębiorstw (BRIS). Wniosek ma również na celu ograniczenie biurokracji w przypadku wykorzystywania przez przedsiębiorstwa informacji o spółkach znajdujących się w rejestrach przedsiębiorstw w sytuacjach transgranicznych. Na przykład we wniosku zniesiono formalności, takie jak konieczność umieszczania apostille na dokumentach spółki, za pomocą wspólnego szablonu cyfrowego (cyfrowe pełnomocnictwo UE) i zachęca się do stosowania zasady jednorazowości w przypadku zakładania przez spółki filii i oddziałów w inne państwo członkowskie. Wprowadza również wielojęzyczny unijny certyfikat firmy, który będzie stosowany w sytuacjach transgranicznych.
Główne elementy umowy

Wstępne porozumienie osiągnięte dzisiaj między obydwoma współprawodawcami podziela główne cele wniosku, wprowadza jednak pewne ulepszenia mające na celu uproszczenie niektórych procedur i zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw i organów krajowych.

Współprawodawcy zgodzili się, że unijny certyfikat spółki powinien zawierać także przedmiot spółki, z wykorzystaniem kodów NACE, jeżeli prawo krajowe dopuszcza stosowanie tych kodów i jeżeli przedmiot działalności spółki jest zarejestrowany w krajowym rejestrze (NACE code to 6-cyfrowy kod rejestrujący statystyczną klasyfikację działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (w języku francuskim: Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne).

W tymczasowym porozumieniu wyjaśniono elementy, które należy uwzględnić w cyfrowym pełnomocnictwie UE – wielojęzycznym standardowym modelu opartym na wspólnym europejskim szablonie, który ograniczy formalności, takie jak apostille czy tłumaczenie, w procedurach transgranicznych.

Osiągnięte dzisiaj porozumienie umożliwia ujawnianie danych osobowych komandytariuszy za pośrednictwem systemu integracji rejestrów (BRIS), w przypadku gdy informacje te są publicznie dostępne w rejestrach krajowych.
Współprawodawcy zgodzili się, że niektóre rodzaje spółek, takie jak spółki osobowe lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mogą bezpłatnie uzyskać swój unijny certyfikat spółki w formie elektronicznej, chyba że powoduje to poważną szkodę dla finansowania krajowego rejestru, w którym to przypadku cena nie może przekraczać kosztów administracyjnych.

Porozumienie wprowadza klauzulę rewizji mającą na celu rozważenie możliwości objęcia spółdzielni w przyszłości dyrektywą w sprawie prawa spółek.
Następne kroki

Tymczasowe porozumienie osiągnięte z Parlamentem Europejskim musi teraz zostać zatwierdzone i formalnie przyjęte przez obie instytucje.
Tło

W dniu 29 marca 2023 r. Komisja (komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders) opublikowała wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie dalszego rozszerzenia i unowocześnienia stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek. Rada przyjęła swój mandat negocjacyjny 14 lutego 2024 r.

Niniejszy wniosek przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w następujących komunikatach: „Cyfrowy kompas do roku 2030 i cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej”, „Aktualizacja nowej strategii przemysłowej do roku 2020” oraz „Strategia dotycząca MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy”.

Dyrektywa aktualizuje także i uzupełnia dyrektywę z 2019 r. w sprawie stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek.

oprrac, e-mk, ppr.pl


POWIĄZANE

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowany został projekt rozporządzenia...

Prezydent Andrzej Duda z Małżonką udali się z wizytą do Stanów Zjednoczonych i K...

Chińska firma ogłosiła, że najnowsza wersja systemu operacyjnego Harmony o rozwi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę