Rozporządzenia w sprawie LULUCF i wspólnego wysiłku redukcyjnego są niekorzystne dla dynamiki sektora rolnego i leśnego

25 maja 2022
Rozporządzenia  w  sprawie  LULUCF  i  wspólnego  wysiłku redukcyjnego są niekorzystne dla dynamiki sektora rolnego i leśnego

W minionym tygodniu Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego głosowała nad sprawozdaniem Komisji dotyczącym rozporządzeń w sprawie LULUCF i wspólnego wysiłku redukcyjnego. Obie propozycje są częścią serii propozycji przyjętych przez Komisję Europejską 14 lipca 2021 roku, których celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. Co do zasady propozycje te muszą być zgodne z porozumieniem paryskim, ale ich ambicje środowiskowe nie przyczyniają się do zachowania równowagi między trzema filarami zrównoważoności. Aspekty społeczne i ekonomiczne wydają się mieć tu znaczenie drugorzędne.

W kontekście LULUCF niektóre z przyjętych poprawek kompromisowych (CA) są problematyczne dla sektora rolnego. Copa i Cogeca żałują przede wszystkim poprawki CA2, na mocy której ustanowiono pod-cele dla terenów uprawnych, trawiastych i podmokłych, ponieważ nie odzwierciedla ona natury i dynamiki sektora rolnego i leśnego.

Uwzględniając niepewność otaczającą rolnictwo regeneratywne i wychwytywanie dwutlenku węgla, w tym certyfikację, CA4 jeszcze zwiększa dość ambitny cel 310 milionów ton ekwiwalentu usuniętego CO2 o przynajmniej kolejne 50 milionów ton do 2030 roku, co wydaje się przedwczesną decyzją.

Ponadto CA5 i CA10 próbują „ustanowić minimalne kryteria, aby włączyć nadzór nad bioróżnorodnością do systemu nadzoru nad gruntami”. Copa i Cogeca z radością przyjmują spójność w zakresie polityki, ale włączanie jakichkolwiek kryteriów dotyczących bioróżnorodności nie mieści się w polu LULUCF i w związku z tym nie powinny one zostać w tym miejscu przyjęte.

Z pozytywnych kwestii, to bardzo cieszy nas przyjęcie CA9 dotyczącej „generalnej elastyczności”, co pozwoli spełniać wymagania LULUCF, w tym nadwyżki handlowe w cenie minimalnej – niezbędne do zapewnienia minimalnego pokrycia wydatków i rekompensaty za wysiłek poniesiony przez niektóre państwa członkowskie. Jednak żałujemy, że zabrakło rozróżnienia między elastycznością ESR (rol.)-LULUCF a elastycznością ESR (ogól.) - LULUCF. Komisja ds. środowiska straciła okazję do stworzenia bliskiej i opartej na synergii relacji między rolnictwem i leśnictwem, jak w przypadku innych sektorów.

W kontekście rozporządzenia o wspólnym wysiłku redukcyjnym Copa i Cogeca z radością przyjęły nadanie pierwszeństwa ograniczeniu przed wychwytywaniem, ponieważ ważne jest, aby wszystkie sektory odegrały swoją rolę w walce ze zmianami klimatu (CA5).

Jednak z mniejszą radością przyjmowane jest zwiększenie celów w CA1 i zmniejszenie liczby uprawnień, które państwo członkowskie może pożyczyć (CA3). Cele już zapisane w ESR są dużym wyzwaniem, zwłaszcza w kontekście bieżącej sytuacji politycznej. Ponadto należałoby wprowadzić rozróżnienie między elastycznością sektorów a uprawnieniami, ponieważ obecnie zatwierdzona wersja nie odzwierciedla synergicznych relacji między sektorami rolnictwa i leśnictwa.

 

Copa - Cogeca


POWIĄZANE

2 lipca br. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów o pomocy finansowej dl...

Obecnie istnieje wiele sposobów na poprawę wydajności upraw i zwiększenie plonów...

Należy powiedzieć to głośno i wyraźnie – zaszycie alkoholowe nie jest cudownym l...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę