Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Turcja importowała rekordowe ilości zboża w MY2022/23.

31 lipca 2023
Turcja importowała rekordowe ilości zboża w MY2022/23.

Zbiory pszenicy i jęczmienia w Turcji zbliżają się ku końcowi, osiągając zaskakująco lepsze wyniki niż oczekiwano po obfitych wiosennych deszczach po historycznej zimowej suszy.

Pszenica
produkcja została skorygowana w górę i wynosi 18,5 mln ton metrycznych (MMT), a produkcja jęczmienia jest prognozowana na 7,8 mln ton w roku gospodarczym (MY) 2023/24. Pierwsze zasiewy kukurydzy zakończone a prognoza produkcji jest na poziomie 8 MMT.

Produkcja
Duża część upraw ozimych w Turcji nie jest nawadniana. Zwiększa to wpływ opadów rocznych na plon i jego jakość, co było szczególnie istotne w przypadku tegorocznych zbiorów. Jak wspomniano w poprzednim raporcie rocznym dotyczącym zboża i pasz, obawy związane z suszą były najbardziej intensywne w marcu.
Jednak wraz ze wzrostem opadów w całej Turcji na wiosnę pesymizm został zastąpiony optymizmem, zwłaszcza w przypadku upraw ozimych.
Okres od 1 października 2022 r. do 28 lutego 2023 r. był najbardziej suchym rokiem opadów w ciągu ostatnich 63 lat;
Okres suchy został w pewnym stopniu zrekompensowany przez przedłużające się i ulewne deszcze na wiosnę.
Ogólna marcowa suma opadów w Turcji wzrosła o 56 procent w porównaniu do normy io 27 procent
w porównaniu z opadami z marca 2022 r. Kwietniowe opady wzrosły o 51 procent w porównaniu do normy io 100 procent w porównaniu z opadami z kwietnia ubiegłego roku. Majowe opady wzrosły o 27 procent w porównaniu do normy io 51 proc. w porównaniu z opadami majowymi ubiegłego roku. Czerwcowe opady wzrosły o 73 proc normalne io 8 proc. w porównaniu z opadami majowymi ubiegłego roku.
Według tureckiej Państwowej Służby Meteorologicznej opady w roku wodnym 2023, które
obejmuje okres od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., była poniżej normy, na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego opadu deszczu. Nastąpił 4-procentowy spadek opadów w stosunku do norm historycznych. 
Rozkład opadów różni się w zależności od regionów geograficznych. Centralna Anatolia
Region i region południowo-wschodniej Anatolii hojnie otrzymały obfite wiosenne deszcze. Jednakże,
chociaż zaobserwowano pewną poprawę, na Morzu Marmara i Morzu Egejskim trwa susza.
Średnie opady były powyżej normy dla północno-wschodniej i wschodniej Turcji, po normalnej pogodzie
wzór dla Morza Czarnego.

Pszenica
Prognoza całkowitej produkcji pszenicy została nieznacznie zwiększona do 18,5 miliona ton metrycznych (MMT) na rok gospodarczy (MY) 2023/24 z pierwotnej prognozy 17,25 MMT w kwietniu ze względu na lepszą
Warunki pogodowe między kwietniem a czerwcem w prawie wszystkich regionach z wyjątkiem zachodniej Turcji, w tym Region Marmara. Lepsze plony w porównaniu z ubiegłym rokiem dzięki poprawie warunków pogodowych w większości zrekompensowane
straty produkcyjne spowodowane zimową suszą. Również z powodu nadmiernych wiosennych deszczy rolnicy w wielu regionach musiał podjąć środki ostrożności, stosując dodatkowe opryski pestycydami, aby przeciwdziałać rdzy pszenicy, chociaż ich użycie było większe miejscami negatywnie wpłynęło na jakość i plony.
Przewiduje się, że zasiewy pszenicy w MY 2023/24 wzrosną do 7,2 miliona hektarów (ha), co oznacza wzrost o 200 000 ha w porównaniu
do MÓJ 2022/23. Ta wyższa liczba opiera się na oczekiwaniu, że pszenica krajowa będzie stosunkowo wyższa, a ceny skłonią rolników do sadzenia większej ilości pszenicy zamiast bawełny i słonecznika.
Zbiór pszenicy ozimej przypada na okres od połowy maja do końca lipca. Zwłaszcza w regionie Marmara,
która jest bardziej dotknięta suszą, tegoroczne zbiory odbyły się dwa tygodnie wcześniej niż w ubiegłym roku. w środkowa i zachodnia część kraju, gdzie zbiory nie są zakończone, występują duże opady
w czerwcu wywołała obawy dotyczące jakości. Jednak dobrze zaplanowane wiosenne deszcze
które nastąpiło po historycznej suszy w październiku, podniosło morale znacznej części rolników.
Jęczmień
Prognoza produkcji jęczmienia na MY 2023/24 to 7,8 mln ton, ze względu na sprzyjające warunki pogodowe w wiosna, która zrekompensowała straty związane z zimową suszą w środkowej i południowo-wschodniej Anatolii; daje w regiony zachodnie nie były lepsze niż przed rokiem. Pola jęczmienia są na ogół nienawadniane, a plony są bezpośrednio związane z opadami deszczu.
kukurydza
MY 2023/24 sadzenie pierwszego zbioru kukurydzy w Turcji zostało zakończone. Zbiory kukurydzy rozpoczną się pod koniec Sierpień. Prognoza produkcji kukurydzy na MY 2023/24 wynosi 8 MMT, ze względu na znaczną ekspansję w obszarze zebranych, ponieważ rolnicy woleli przestawić się z uprawy tańszej bawełny na sadzenie kukurydzy. 
Zmniejszył się popyt rynkowy na bawełnę, niektórzy rolnicy w południowo-wschodniej części Turcji, gdzie około połowa bawełny w kraju jest uprawiana, oczekuje się, że przestawi się z bawełny na podwójne uprawy pszenicy i kukurydzy.
W MY 2023/24 przewidywany obszar uprawy kukurydzy w Turcji wynosi 650 000 ha, w porównaniu z 530 000 ha w MY 2022/23. Wzrost produkcji występuje głównie w południowo-wschodniej Turcji, w nowych obszarach uprawy kukurydzy
Eskisehir, Ankara i region Morza Czarnego. Regiony Środkowej Anatolii, Południowy Wschód, Cukurova,
i Morze Egejskie to główni producenci kukurydzy w Turcji. Sadzenie kukurydzy w pierwszym zbiorze jest powszechne w woj Regiony Cukurova, Morza Egejskiego i Marmara. Kukurydza z drugiej uprawy jest powszechnym produktem w południowo-wschodniej Anatolii.
Plony kukurydzy z drugiego zbioru są niższe niż z pierwszego zbioru.
Ryż
Prognoza obszaru ryżu niełuskanego MY 2023/24 to 94 000 ha z prognozą produkcji 813 000 MT, co
spadła o 83 000 MT rok do roku. Ten spadek produkcji jest związany ze zmniejszeniem powierzchni zbiorów rolnicy ograniczyli sadzenie z powodu początkowych obaw o niedobory wody. Poziom wody w zaporach w Tracja i inne regiony uprawy ryżu okazały się w tym roku wystarczające. Jak dotąd kiełkowanie ryżu i rozwój roślin są obiecujące w całej Turcji.

Konsumpcja

Pszenica
Prognoza krajowego spożycia pszenicy w Turcji wynosi 21,1 mln ton w MY 2023/24, co oznacza wzrost o 700 000 ton w porównaniu z rokiem poprzednim przy wzroście zużycia pszenicy na paszę. Oczekuje się, że ze względu na obfite opady deszczu wiosną produkcja krajowa będzie bardziej odpowiednia do wykorzystania na paszę, podczas gdy konsumpcja nasion żywności i przemysłu stale rośnie.
Jęczmień
Prognoza zużycia jęczmienia dla Turcji w MY 2023/24 jest przewidywana na 8,9 MMT, czyli podobnie jak w zeszłym roku.
kukurydza
W MY 2023/24 przewiduje się, że krajowa konsumpcja kukurydzy w Turcji wyniesie 9,4 mln ton, nieco więcej niż w ubiegłym roku, przy założeniu lepszego popytu ze strony sektora paszowego i przemysłu skrobiowego.
Ryż
Przewiduje się, że konsumpcja ryżu w Turcji w MY 2022/23 wzrośnie nieznacznie do 810 000 ton, równolegle z możliwym wzrostem popytu ze strony hoteli, restauracji i cateringu

Handel

Pszenica
Prognoza importu pszenicy do Turcji na rok 2023/24 wynosi 8,25 MMT. Wystarczająco, aby zaspokoić stabilny popyt ze strony producentów i eksporterów produktów pszennych. Przyczyną spadku prognozowanego importu pszenicy jest wysoka rotacja zapasów z poprzedniego roku.
Całkowity eksport pszenicy z Turcji na rok 2023/24, w tym produkty z pszenicy, prognozowany jest na poziomie 7,25 MMT, nieco powyżej MY 2022/23, co wynika z lepszej krajowej produkcji pszenicy durum, przy założeniu stabilnego popytu z krajów sąsiednich na produkty pszenne. Turcja na ogół nie eksportuje pszenicy, z wyjątkiem dla przeładunków. Jednak na rynkach krążą pogłoski, że eksport pszenicy durum może zostać dopuszczony w nadchodzących miesiącach, co radykalnie zwiększy całkowity eksport pszenicy.
Turcja sprowadziła około 12 MMT pszenicy w MY 2022/23, co stanowi rekordowy poziom. Głównymi dostawcami były Rosja z 8,3 mln ton pszenicy i Ukraina z 3,2 mln ton pszenicy. 340 000 ton to była pszenica durum, podczas gdy reszta to mielenie pszenicy. Historyczna zimowa susza i zniesienie ceł, które trwało do maja, pozwoliło zarówno rządowi, jak i sektorowi prywatnemu na historyczny rekord 12 milionów ton importu pszenicy w ubiegłym roku.
W MY 2022/23 eksport pszenicy z Turcji (w tym mąki i produktów pszennych) szacuje się na około 6,9 mln ton (w przeliczeniu na pszenicę), z czego około 4,4 mln ton to mąka pszenna, około 1,7 mln ton to makaron, a około 300 000 ton to bulgur.
Jęczmień
Post zaktualizował prognozę importu jęczmienia dla Turcji na rok 2023/24 do 900 000 MT, aby zaspokoić popyt krajowy i przeładunek. W MY 2022/23 Turcja sprowadziła około 2,14 mln ton jęczmienia. Głównymi dostawcami eksportowymi jęczmienia były Rosja z około 1,1 MMT, Ukraina z 700 000 MMT i Rumunia z 120 000 MT. Ubiegłoroczne wysokie spożycie i import jęczmienia było spowodowane wspomnianym wcześniej programem Tureckiej Rady Zbożowej (TMO) dla przemysłu paszowego.
kukurydza
Prognoza importu kukurydzy do Turcji w MY 2023/24 wynosi 1,8 mln ton, aby zaspokoić popyt ze strony sektora paszowego i skrobiowego, przy założeniu lepszej produkcji krajowej przy zwiększeniu powierzchni zasiewów. Import kukurydzy przez pierwsze dziewięć miesięcy MY 2022/23 (od września do maja) osiągnął około 2,2 mln ton, co oznacza spadek o około 12 procent w porównaniu z tym samym okresem MY 2021/22. Głównym dostawcą była Rosja z 1,4 mln ton, następnie Ukraina z około 580 000 MT.
Ryż
Przewiduje się, że import ryżu do Turcji w MY 2023/24 wyniesie 300 000 MT, ekwiwalent bielenia, aby zaspokoić popyt z przemysłu krajowego i przeładunków. Prognoza importu ryżu do Turcji w MY 2022/23 wynosi 650 000 MT, zakładając spowolnienie importu w ostatnim kwartale roku gospodarczego. Import ryżu przez pierwsze dziewięć miesięcy MY 2022/23 (od września do maja) osiągnęła około 546 000 MT ekwiwalentu przemiału, czyli ponad dwukrotnie w porównaniu z analogicznym okresem RM 2021/22 ze względu na likwidację ceł, która zakończyła się z końcem kwietnia 2023 r. sektor prywatny importował większe niż przeciętne zapasy ryżu na następny sezon, korzystając z zerowych ceł i obaw związanych z zimową suszą. Eksport ryżu przez pierwsze dziewięć miesięcy MY 2022/23 (od września do maja) osiągnął około 167 000 MT ekwiwalentu bielonego, z czego prawie całość składa się z przeładunków.

Ograniczenia
Aby walczyć z inflacją żywności iw wyniku importu zarówno z TMO, jak iz sektora prywatnego
zaletą zniesienia ceł na wiele zbóż, zapasy zboża są zauważalnie wyższe niż zwykle
Indyk. Jednak w ciągu najbliższych 1-2 lat, wraz ze wznowieniem wysokich ceł na zboże, oczekuje się, że zapasy wzrosną wrócić do normalnego poziomu

Polityka
6 czerwca 2023 r. Prezydent Turcji ogłosił ceny interwencyjne zboża na rok 2023. TMO oferuje
cenę interwencyjną 8250 lir tureckich (TL)/MT (358 USD/MT) za anatolijską pszenicę Hard Red Milling
(AKS), 9000 TL/MT (391 USD/MT) za pszenicę durum i 7000 TL/MT (304 USD/MT) za jęczmień (na podstawie kurs wymiany 1 USD = 23 TL z dnia 7 czerwca 2023 r.). Będzie też Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa wypłacić rolnikom dodatkową premię w wysokości 1000 TL/MT za pszenicę i 500 TL/MT za jęczmień.
Początkowa cena jest jednak myląca, ponieważ lira straciła na wartości ponad 20 procent w ciągu ostatnich miesiąca, co spowodowało obniżenie cen interwencyjnych wyrażonych w dolarach (kurs wymiany 1 USD = 27 TL z lipca
21, 2023). Ceny paliw wzrosły w ciągu ostatniego miesiąca o ponad 50 procent, co ma negatywny wpływ koszty nakładów ponoszone przez rolników.
Dla porównania, w ubiegłym roku cena interwencyjna anatolijskiej pszenicy twardej czerwonej mielonej (AKS) wyniosła 6450 TL/MT (391 USD/MT), pszenica durum 6900 TL/MT (418 USD/MT), a jęczmień 5700 TL/MT (345 USD/MT) (przy kursie wymiany 1 USD = 16,5 TL na dzień 5 czerwca 2022 r.).
W pierwszym tygodniu czerwca 2023 r. na głównej tureckiej giełdzie towarowej średni anatolijski twardy
Cena handlowa pszenicy czerwonej (AKS) wynosiła około 6500 TL/MT (282 USD/MT), pszenica durum wynosiła 8500
Jęczmień TL/MT (370 USD/MT) kosztował 5800 TL/MT (252 USD/MT), a kukurydza 5500 TL/MT (391 USD/MT) (na po kursie 1 USD = 23 TL z dnia 7 czerwca 2023 r.). W zeszłym roku lokalne ceny były mniej więcej takie same poziom w terminie TL.
Cena CIF importowanej pszenicy (12,5 białka) wynosiła około 250 USD/MT w czerwcu 2023 r., w porównaniu do 430 USD/MT w czerwcu 2022 r., wyraźny spadek cen na rynkach międzynarodowych.
Obecnie niestabilność TL i rosnące stopy procentowe zmniejszyły kapitał sektora prywatnego
może przeznaczyć na zakupy pozbiorcze od rolnika. W tej chwili cena zakupu TMO w wysokości
TMO jest powyżej cen rynkowych, co zachęca rolników do sprzedawania swoich produktów TMO zamiast prywatnym firmy. Aby kontrolować popyt, TMO ogłosiło, że będzie kupować maksymalnie 200 000 MT dziennie, ale wielu rolników zgłasza, że nie jest w stanie umówić się na sprzedaż swoich produktów do TMO po wyższej cenie korzystne ceny.
Według przedstawicieli sektora prywatnego zakończenie Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego od lipca
17 nie będzie miał większego wpływu na tureckie rynki zboża w krótkim okresie, biorąc pod uwagę odpowiedni zbiory domowe. Jednak napięcia w regionie nadal stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego.

oprac e-mk i fot. ppr.pl na podst źródło: FAFS USDA


POWIĄZANE

Wczoraj tj 21.września 2023 roku w Nowym Jorku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełen...

Jak poinformowało wczoraj biuroprasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Min...

Rrobert Telus-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczył wczoraj w konferencj...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę