aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Rozszerzenie UE o Ukrainę i inne kraje nieuchronne

15 grudnia 2023
Rozszerzenie UE o Ukrainę i inne kraje nieuchronne

Rada Europejska postanawia rozpocząć negocjacje akcesyjne z Ukrainą i Republiką Mołdawii. UE opublikowała oficjalny dokument dotyczący rozpoczęcia negocjacji członkowskich z Ukrainą i Mołdawią

Rada Europejska opublikowała 14 grudnia konkluzje szczytu w sprawie Ukrainy, rozszerzenia i reform, które zawierają dokumentalne potwierdzenie decyzji szefów państw i rządów Unii Europejskiej o rozpoczęciu negocjacje w sprawie członkostwa w UE z Ukrainą i Mołdawią.

Przywołując Deklarację z Grenady, Rada Europejska podkreśla, że rozszerzenie jest geostrategiczną inwestycją w pokój, bezpieczeństwo, stabilność i dobrobyt. Jest motorem poprawy warunków gospodarczych i społecznych obywateli Europy, zmniejszania dysproporcji między krajami i musi wspierać wartości, na których opiera się Unia. Patrząc w przyszłość na perspektywę dalszego rozszerzenia Unii, zarówno przyszłe państwa członkowskie, jak i UE muszą być gotowe w momencie przystąpienia. Prace nad obydwoma torami powinny przebiegać równolegle. Kandydaci na członków muszą zintensyfikować wysiłki w zakresie reform, zwłaszcza w obszarze praworządności, zgodnie z opartym na zasługach charakterem procesu akcesyjnego i przy wsparciu UE. Jednocześnie Unia musi stworzyć niezbędne wewnętrzne podstawy i reformy, określić długoterminowe ambicje Unii i sposoby ich osiągnięcia, a także zająć się kluczowymi kwestiami związanymi z jej priorytetami i politykami, a także jej zdolnością do działania. Uczyni to UE silniejszą i wzmocni europejską suwerenność.

Rada Europejska zatwierdza konkluzje Rady w sprawie rozszerzenia z dnia 12 grudnia 2023 r. Opierając się na pakiecie rozszerzeniowym Komisji z dnia 8 listopada 2023 r. Rada Europejska podejmuje następujące decyzje:

Ukraina i Republiki Mołdawii

Rada Europejska postanawia rozpocząć negocjacje akcesyjne z Ukrainą i Republiką Mołdawii.

Rada Europejska zwraca się do Rady o przyjęcie odpowiednich ram negocjacyjnych po podjęciu odpowiednich kroków określonych w odpowiednich zaleceniach Komisji z dnia 8 listopada 2023 r.

Nietylko Ukraina i Mołdawia

Gruzja
Rada Europejska podejmuje także decyzję o przyznaniu Gruzji statusu kraju kandydującego, pod warunkiem, że zostaną podjęte odpowiednie kroki określone w zaleceniu Komisji z dnia 8 listopada 2023 r.

Bośnia i Hercegowina
Rada Europejska rozpocznie negocjacje akcesyjne z Bośnią i Hercegowiną po osiągnięciu niezbędnego stopnia zgodności z kryteriami członkostwa.

Wzywa Komisję, aby najpóźniej w marcu 2024 r. złożyła Radzie sprawozdanie z postępów, aby mogła podjąć decyzję.

Macedonia Północna
Unia Europejska jest gotowa zakończyć otwierającą fazę negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną, gdy tylko wywiąże się ze swojego zobowiązania do zakończenia zmian w konstytucji, o których mowa w konkluzjach Rady z dnia 18 lipca 2022 r., zgodnie ze swoimi wewnętrznymi procedurami . Rada Europejska wzywa Macedonię Północną do przyspieszenia zakończenia tych zmian.

Bałkany Zachodnie
Potwierdzając swoje pełne i jednoznaczne zaangażowanie na rzecz perspektywy członkostwa Bałkanów Zachodnich w UE, Rada Europejska wzywa do przyspieszenia procesu ich akcesji.

Rada Europejska przyjmuje do wiadomości komunikat Komisji w sprawie nowego planu wzrostu dla Bałkanów Zachodnich, którego celem jest przyspieszenie konwergencji społeczno-gospodarczej między Bałkanami Zachodnimi a Unią Europejską w oparciu o rygorystyczne warunki i zachęca region do podjęcia przyspieszenie tempa reform związanych z UE oraz pogłębienie regionalnej integracji gospodarczej poprzez Wspólny Rynek Regionalny, w oparciu o zasady i standardy UE.

Rada Europejska pozostaje zaangażowana w postęp stopniowej integracji między Unią Europejską a regionem podczas samego procesu rozszerzenia, w sposób odwracalny i oparty na zasługach.

Reformy
W miarę rozszerzania się Unii pomyślna integracja europejska wymaga, aby polityki Unii były dostosowane do przyszłości i finansowane w sposób zrównoważony, w oparciu o wartości, na których opiera się Unia, a także aby instytucje UE nadal skutecznie funkcjonowały.

Rada Europejska zajmie się reformami wewnętrznymi na swoich nadchodzących posiedzeniach, tak aby do lata 2024 r. przyjąć konkluzje w sprawie planu działania dotyczącego przyszłych prac.

oprac, e-mk ppr.pl na podst źródło: consilium.europa.eu/


POWIĄZANE

Jest kwiecień. Zbliża się okres kwitnienia rzepaku. To świetny moment, by przypo...

Zabiegi przedwschodowe lub wczesnopowschodowe to bardzo skuteczne rozwiązanie w ...

Amerykański Forbes opublikował artykuł, w którym stwierdza się że 'Era zdrowego ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę