Agrolok_280518

Dofinansowanie rolnictwa ekologicznego w roku 2000

19 czerwca 2002

Rok 2000 był drugim rokiem wypłacania dotacji do hektara upraw ekologicznych. Rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2000 r. "w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji" w rozdziale 9, par. 49 ustalone zostały zasady udzielania stawki dotacji do 1 ha upraw ekologicznych dla gospodarstw, które prowadzą przestawianie na produkcję metodami ekologicznymi oraz dla gospodarstw, które prowadzą taką produkcję. 

Wysokość tych stawek w zależności od rodzaju uprawy ekologicznej oraz etapu produkcji na jakim znajduje się gospodarstwo określa załącznik nr 17 do rozporządzenia. Pełna stawka dotacji, tj. w wysokości 100%, jest naliczana do 100 ha upraw ekologicznych. W przedziale  od 100 ha do 300 ha stawka ta jest obniżana o 50%. Tak więc w 2000 roku dotacje otrzymywali rolnicy łącznie do 300 ha upraw. W ubiegłym roku utrzyma była również dotacja na dofinansowanie kosztów kontroli gospodarstwa na zgodność sposobów produkcji z kryteriami rolnictwa ekologicznego.

W roku 2001 wysokość dotacji do upraw ekologicznych oraz kosztów kontroli, a także zasady ich udzielania były takie same jak w roku 2000.

Formularz wniosku na wypłacenie dotacji można uzyskać było od upoważnionej jednostki kontrolnej podczas kontroli gospodarstwa rolnego – przeprowadzanej przez tę jednostkę. Wypełniony wniosek, potwierdzony przez jednostkę kontrolną, należało złożyć w wyznaczonym terminie (tj. do końca III kwartału) do właściwej terytorialnie Stacji Chemiczno-Rolniczej. 

Adresy Stacji Chemiczno-Rolniczej i jej Oddziałów:

 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 05-075 Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 10
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wlkp.6
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 48
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 26
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 25
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 25-112 Kielce, ul. Wapiennikowa 21
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 75-411 Koszalin, ul. Partyzantów 7/9
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 30-134 Kraków, ul. Kołowa 3
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 20-810 Lublin, ul. Sławinkowska 5
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 92-003 Łódź, ul. Zbocze 16a
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 11
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 45-233 Opole, ul. Oleska 123
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 35-021 Rzeszów, ul. Chmaja 3
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 70-483 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 117
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 50-244 Wrocław, pl. Św. Macieja 5

Dotacje wypłacane były w IV kwartale roku przez Stację Chemiczno-Rolniczą na wniosek rolnika. Niezależnie od wyżej wymienionych dotacji, gospodarstwa ekologiczne mogły w Stacjach Chemiczno-Rolniczych robić (opłacane przed budżet państwa) analizy gleby na zawartość metali szkodliwych oraz azotanów i azotynów. 

Załącznik nr 18 do rozporządzenia dotyczy wysokości stawek dotacji na dofinansowanie kosztów kontroli gospodarstw na zgodność sposobów produkcji z kryteriami rolnictwa ekologicznego.

Informacje także tutaj: Wydział Rolnictwa Ekologicznego MRiRW, tel. (022) 623 24 66

Opracowano na podstawie: Gospodarstwa i przetwórnie atestowane przez Stowarzyszenie EKOLAND; Wykaz adresowo-towarowy 2000/2001; dodatek do Kwartalnika Rolnictwa Ekologicznego EKOLAND nr 163(33) 2000


POWIĄZANE

Kierownictwo resortu rolnictwa przyjęto we wtorek zaktualizowany Ramowy Plan Dzi...

Rolnictwo ekologiczne w Polsce zamiast spodziewanego dynamicznego rozwoju, od ki...

Przedstawiciele państw unijnych przyjęli we wtorek ostatecznie przepisy dotycząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę