aaa_TSW_2023
CTR_2023

Dofinansowanie rolnictwa ekologicznego w roku 2000

19 czerwca 2002

Rok 2000 był drugim rokiem wypłacania dotacji do hektara upraw ekologicznych. Rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2000 r. "w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji" w rozdziale 9, par. 49 ustalone zostały zasady udzielania stawki dotacji do 1 ha upraw ekologicznych dla gospodarstw, które prowadzą przestawianie na produkcję metodami ekologicznymi oraz dla gospodarstw, które prowadzą taką produkcję. 

Wysokość tych stawek w zależności od rodzaju uprawy ekologicznej oraz etapu produkcji na jakim znajduje się gospodarstwo określa załącznik nr 17 do rozporządzenia. Pełna stawka dotacji, tj. w wysokości 100%, jest naliczana do 100 ha upraw ekologicznych. W przedziale  od 100 ha do 300 ha stawka ta jest obniżana o 50%. Tak więc w 2000 roku dotacje otrzymywali rolnicy łącznie do 300 ha upraw. W ubiegłym roku utrzyma była również dotacja na dofinansowanie kosztów kontroli gospodarstwa na zgodność sposobów produkcji z kryteriami rolnictwa ekologicznego.

W roku 2001 wysokość dotacji do upraw ekologicznych oraz kosztów kontroli, a także zasady ich udzielania były takie same jak w roku 2000.

Formularz wniosku na wypłacenie dotacji można uzyskać było od upoważnionej jednostki kontrolnej podczas kontroli gospodarstwa rolnego – przeprowadzanej przez tę jednostkę. Wypełniony wniosek, potwierdzony przez jednostkę kontrolną, należało złożyć w wyznaczonym terminie (tj. do końca III kwartału) do właściwej terytorialnie Stacji Chemiczno-Rolniczej. 

Adresy Stacji Chemiczno-Rolniczej i jej Oddziałów:

 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 05-075 Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 10
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wlkp.6
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 48
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 26
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 25
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 25-112 Kielce, ul. Wapiennikowa 21
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 75-411 Koszalin, ul. Partyzantów 7/9
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 30-134 Kraków, ul. Kołowa 3
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 20-810 Lublin, ul. Sławinkowska 5
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 92-003 Łódź, ul. Zbocze 16a
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 11
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 45-233 Opole, ul. Oleska 123
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 35-021 Rzeszów, ul. Chmaja 3
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 70-483 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 117
 • Stacja Chemiczno-Rolnicza 50-244 Wrocław, pl. Św. Macieja 5

Dotacje wypłacane były w IV kwartale roku przez Stację Chemiczno-Rolniczą na wniosek rolnika. Niezależnie od wyżej wymienionych dotacji, gospodarstwa ekologiczne mogły w Stacjach Chemiczno-Rolniczych robić (opłacane przed budżet państwa) analizy gleby na zawartość metali szkodliwych oraz azotanów i azotynów. 

Załącznik nr 18 do rozporządzenia dotyczy wysokości stawek dotacji na dofinansowanie kosztów kontroli gospodarstw na zgodność sposobów produkcji z kryteriami rolnictwa ekologicznego.

Informacje także tutaj: Wydział Rolnictwa Ekologicznego MRiRW, tel. (022) 623 24 66

Opracowano na podstawie: Gospodarstwa i przetwórnie atestowane przez Stowarzyszenie EKOLAND; Wykaz adresowo-towarowy 2000/2001; dodatek do Kwartalnika Rolnictwa Ekologicznego EKOLAND nr 163(33) 2000


POWIĄZANE

Głównym organizatorem konkursu „Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym” jest Cent...

W handlu detalicznym ceny miodu utrzymują się na poziomie zbliżonym do ubiegłoro...

Polscy rolnicy mogą już skorzystać z “zielonych pożyczek” z oprocentowaniem 0 pr...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę