aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Gospodarstwo

6 maja 2004
I. Uwagi wstępne

W gospodarstwie ekologicznym prowadzi się jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą. Obsada zwierząt powinna wynosić 0,5-1,5 SD na 1 ha przeliczeniowy. Kryterium to nie dotyczy gospodarstw ogrodniczych - wyjątkowo - rolniczych, pod warunkiem przeznaczenia odpowiedniej powierzchni na uprawę roślin w celach nawozowych.

Klasy bonitacyjne wyrażone w hektarach przeliczeniowe

Klasy bonitacyjne
I
II
IIIA
IIIB
IVA
IVB
V
VI
Ha przeliiowe
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4

Podstawowe nawozy i pasze powinny być wytwarzane w gospodarstwie. Gospodarstwo ekologiczne powinno odznaczać się ładem organizacyjnym i porządkiem.

II. Środowisko i lokalizacja gospodarstwa

 • Gospodarstwo powinno być położone w takiej odległości od emitorów pyłów, od
  zwałowisk odpadów metalonośnych i od dużych ferm zwierzęcych produkujących
  gnojowicę, aby można było wykluczyć możliwości stałego wpływu zanieczyszczeń.
 • Z uwagi na niebezpieczeństwo skażeń, gospodarstwo nie może być położone w strefie ochronnej zakładu przemysłowego.
 • Odległość gospodarstwa od drogi o dużym natężeniu ruchu (ponad 500 pojazdów na godzinę) powinna wynosić co najmniej 100 m: obiekty gospodarstwa zaleca się odgrodzić od strony drogi gęstym żywopłotem.
 • Gospodarstwo powinno być położone w takiej odległości od cieków z wodą pozaklasową wylewającą wiosną, aby wykluczyć jej wpływ. Jakość wody gruntowej, studziennej i z wodociągu, tak pod względem składu chemicznego jak i wskaźników mikrobiologicznych, powinna odpowiadać normom krajowym.
 • Zawartość metali ciężkich w glebie nie może przekroczyć podanych niżej wartości progowych:

Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w mg/kg powietrznie suchej gleby

Pb
Cd
Ni
Cr
Hg
Cu
Zn
100
2
50
100
1,5
100
200

III. Przestawianie gospodarstwa

Przestawianie oznacza zmianę dotychczasowych metod gospodarowania na ekologiczne. Rozpoczyna się w momencie zaakceptowania programu przestawiania przez Stowarzyszenie EKOLAND i łączy się prowadzeniem księgi gospodarstwa.

 • W okresie przestawiania rolnik powinien założyć pryzmy kompostowe i co
  najmniej raz nawieźć wszystkie pola nawozami organicznymi z gospodarstwa.
 • Okres przestawiania wynosi zasadniczo dwa lata. Jeżeli dotychczasowy sposób gospodarowania był bliski metodom ekologicznym, Stowarzyszenie EKOLAND może skrócić okres przestawiania do 12 miesięcy. Nowo włączone części gospodarstwa podlegają pełnemu trybowi przestawiania.
 • Program przestawiania musi obejmować: zasady gospodarki nawozowej, zaprojektowanie właściwych płodozmianów, dostosowanie sposobu użytkowania ziemi do wymogów gospodarowania ekologicznego (odpowiednie zagospodarowanie stoków, pól przylegających do cieków i zbiorników wodnych, wprowadzenie zadrzewień śródpolnych itd.).

POWIĄZANE

Twierdzenia dotyczące ekologii: podwójne wysiłki weryfikacyjne mogą prowadzić do...

Wszyscy wszystkim składają życzenia. Oto kolejna dawka optymizmu i wspólnoty cel...

Herbatki funkcjonalne Zioła Mnicha – w trosce o zdrowie Chcąc zadbać o prawidłow...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę