Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

3 grudnia 2015
W obliczu realnego zagrożenia kryzysem energetycznym konieczne jest poszukiwanie alternatywnych dla kopalin źródeł energii. Podczas   konferencji ,,Odnawialne źródła energii - wyzwania nowoczesnej  gospodarki", która odbyła się 6 i 7 września br. w Warszawie poruszono  zagadnienia rozwoju odnawialnych źródeł energii w aspekcie  środowiskowym, technologicznym, ekonomicznym, prawnym i społecznym   oraz wskazano najczęstsze bariery, które napotykają na swej drodze  inwestorzy i eksperci w tej dziedzinie.
- Nasza cywilizacja techniczna siedzi w pułapce energetycznej, którą   sama sobie stworzyła, ale nie przyjmujemy tego do społecznej  świadomości. Konieczne jest szybkie znalezienie nowego rozwiązania  problemu - stwierdza prof. Marek Bartosik z Akademii Inżynierskiej w  Polsce. W ciągu ostatniego pięćdziesięciolecia zużyliśmy więcej  energii niż ludność w całej swej historii. Prognozy wystarczalności  
źródeł konwencjonalnych mówią o 42 latach w przypadku ropy naftowej,   60 - w przypadku gazu ziemnego i 122 - węgla kamiennego. Eksperci   mówią o konieczności położenia nacisku na rozwój odnawialnych źródeł  energii, które w latach 2000-2005 nie rozwinęły się w takim stopniu   jak przewidywano. Innym problemem jest jednostronne podejście do  kryzysu energetycznego, polegające na koncentrowaniu się na  poszukiwaniu rozwiązań z zakresu wytwarzania energii, a braku nowych   idei i istotnych zmian w sposobie jej użytkowania.
Z odnawialnych źródeł energii największego potencjału Polski upatruje  się w energii pochodzącej z wiatru oraz z biomasy. Energetyka wiatrowa  jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi energetyki  odnawialnej. Z roku na rok powstają nowe farmy wiatrowe. Według stanu   na 30 czerwca 2010 r. moc zainstalowanych w Polsce elektrowniach wiatrowych wynosi 1058 MW, co daje wzrost o ponad 40% w stosunku do  roku 2009. Moc ta stanowi ponad 45% całkowitej mocy polskich   instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, wynoszącej 2335   MW, bez uwzględnienia instalacji współspalania. Jednak taki wynik jest wciąż niezadowalający - obecnie do wypełnienia zobowiązań Polskiwobec  Unii Europejskiej na rok 2010, brakuje nam ok. 2,5 TWh energii  elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii. W przeliczeniu  na elektrownie wiatrowe, do końca roku musiałoby powstać ponad 550  nowych dwumegawatowych jednostek w Krajowym Systemie Energetycznym.
Na tle całej Unii Europejskiej, gdzie zdecydowanym liderem w   energetyce wiatrowej są Niemcy, a zaraz za nimi plasuje się Hiszpania, Polska wypada średnio - znajduje się po środku listy. Natomiast w  rejonie Europy Środkowo-Wschodniej wyłaniamy się na pierwszą pozycję .  
Oprócz głównej stymulacji, jaką stanowią zobowiązania Polski wobec UE,   na naszą korzyść działa również stopniowe nasycenie rynku w Europie Zachodniej, spadek kosztów instalacji oraz poprawa warunków  inwestycyjnych dzięki wysokiemu poziomowi rynkowych mechanizmów wsparcia oraz możliwości finansowania inwestycji z dodatkowych źródeł,  takich jak NFOŚiGW, BOŚ, Ekofundusz i fundusze strukturalne.
Kolektory słoneczne, przy obecnym stanie rozwoju technik pozyskiwania energii, stanowią źródło energii najlepiej sprawdzające się w  niewielkiej skali. Rozwój tej gałęzi energetyki jest obecnie wspierany
przez uruchomiony we wrześniu br. projekt ,,Dotacje na kolektory",  umożliwiający osobom fizycznym otrzymanie dopłat do zakupu i montażu  tych urządzeń.
Podczas konferencji ,,Odnawialne źródła energii - wyzwania nowoczesnej  gospodarki" skupiono się również na omówieniu perspektyw rozwoju   biogazowi, głównie rolniczych. Podkreślono ich rolę w redukcji emisji  dwutlenku węgla oraz niekontrolowanej emisji metanu, zagospodarowaniu  odpadów wszelkiego rodzaju z jednoczesnymi perspektywami rozwoju   obszarów wiejskich.
Ludzkość ma do dyspozycji ok. 5 mld ha ziemi uprawnej wraz z  pastwiskami, z czego do celów energetycznych może wykorzystać prawie  połowę tej powierzchni. Biomasa jest źródłem energii dostępnym w  każdym rejonie świata. Zdaniem Andrzeja Rubczyńskiego, dyrektora   Departamentu Strategii i Analiz w Vattenfall Heat Poland, w 2020 roku  energia pochodząca z biomasy i odpadów będzie stanowiła ponad 50%  energii ze wszystkich źródeł odnawialnych w Europie. W takiej sytuacji  stary kontynent będzie zmuszony do importu biomasy w wysokości ok. 60   mln ton rocznie.
Podczas części konferencji poświęconej energii geotermalnej zwrócono   uwagę na niezależność tego źródła od warunków klimatycznych.Zasoby  niskotemperaturowe (<150°C), którymi dysponuje Polska, powinny być   wykorzystane przede wszystkim w ciepłownictwie oraz turystyce i   rekreacji. Szacuje się, że nasze zasoby eksploatacyjne są w stanie   zapewnić ok. 500 TJ rocznie, co pozwoliłoby na ogrzanie około 4 mln  mieszkań. Eksperci są jednak zgodni, że energetyka geotermalna jest  sektorem, dla którego ciężko jest prognozować rozwój ze względu na  mniejsze zainteresowanie tą tematyką niż pozostałymi odnawialnymi   źródłami energii.
Inwestorzy i eksperci zajmujący się sektorem energii odnawialnej w   Europie Środkowo-Wschodniej muszą zmierzyć się z szeregiem barier  stawianych na drodze rozwoju energii odnawialnej. Niestety w znacznym  stopniu jest ona zależna od niestabilnych cen konwencjonalnych źródeł  pozyskiwania energii - wraz z ich wzrostem rośnie również  zainteresowanie źródłami alternatywnymi. Technologie w zakresie  odnawialnych źródeł energii w wielu przypadkach wymagają udoskonalenia  w celu zwiększenia efektywności energetycznej procesów produkcji  energii. Głównym problemem logistycznym jest przyłączenie uzyskanej z  odnawialnych źródeł energii do systemu elektroenergetycznego. Stan  polskich sieci elektroenergetycznych jest słaby i zdaniem uczestników  konferencji 4,5 tys. MW stanowi granicę mocy, którą można przyłączyć  bez zmian istniejącej infrastruktury.


POWIĄZANE

Do udziału w konkursie zapraszamy rolników ekologicznych z województwa dolnośląs...

Pora na Pola to internetowy targ naturalnego jedzenia z dostawą do domu, który z...

Ruszyła kolejna edycja konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. Zwyci...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę