BIGAZ_V-Forum_2023
CTR_2023

Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

3 grudnia 2015
W obliczu realnego zagrożenia kryzysem energetycznym konieczne jest poszukiwanie alternatywnych dla kopalin źródeł energii. Podczas   konferencji ,,Odnawialne źródła energii - wyzwania nowoczesnej  gospodarki", która odbyła się 6 i 7 września br. w Warszawie poruszono  zagadnienia rozwoju odnawialnych źródeł energii w aspekcie  środowiskowym, technologicznym, ekonomicznym, prawnym i społecznym   oraz wskazano najczęstsze bariery, które napotykają na swej drodze  inwestorzy i eksperci w tej dziedzinie.
- Nasza cywilizacja techniczna siedzi w pułapce energetycznej, którą   sama sobie stworzyła, ale nie przyjmujemy tego do społecznej  świadomości. Konieczne jest szybkie znalezienie nowego rozwiązania  problemu - stwierdza prof. Marek Bartosik z Akademii Inżynierskiej w  Polsce. W ciągu ostatniego pięćdziesięciolecia zużyliśmy więcej  energii niż ludność w całej swej historii. Prognozy wystarczalności  
źródeł konwencjonalnych mówią o 42 latach w przypadku ropy naftowej,   60 - w przypadku gazu ziemnego i 122 - węgla kamiennego. Eksperci   mówią o konieczności położenia nacisku na rozwój odnawialnych źródeł  energii, które w latach 2000-2005 nie rozwinęły się w takim stopniu   jak przewidywano. Innym problemem jest jednostronne podejście do  kryzysu energetycznego, polegające na koncentrowaniu się na  poszukiwaniu rozwiązań z zakresu wytwarzania energii, a braku nowych   idei i istotnych zmian w sposobie jej użytkowania.
Z odnawialnych źródeł energii największego potencjału Polski upatruje  się w energii pochodzącej z wiatru oraz z biomasy. Energetyka wiatrowa  jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi energetyki  odnawialnej. Z roku na rok powstają nowe farmy wiatrowe. Według stanu   na 30 czerwca 2010 r. moc zainstalowanych w Polsce elektrowniach wiatrowych wynosi 1058 MW, co daje wzrost o ponad 40% w stosunku do  roku 2009. Moc ta stanowi ponad 45% całkowitej mocy polskich   instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, wynoszącej 2335   MW, bez uwzględnienia instalacji współspalania. Jednak taki wynik jest wciąż niezadowalający - obecnie do wypełnienia zobowiązań Polskiwobec  Unii Europejskiej na rok 2010, brakuje nam ok. 2,5 TWh energii  elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii. W przeliczeniu  na elektrownie wiatrowe, do końca roku musiałoby powstać ponad 550  nowych dwumegawatowych jednostek w Krajowym Systemie Energetycznym.
Na tle całej Unii Europejskiej, gdzie zdecydowanym liderem w   energetyce wiatrowej są Niemcy, a zaraz za nimi plasuje się Hiszpania, Polska wypada średnio - znajduje się po środku listy. Natomiast w  rejonie Europy Środkowo-Wschodniej wyłaniamy się na pierwszą pozycję .  
Oprócz głównej stymulacji, jaką stanowią zobowiązania Polski wobec UE,   na naszą korzyść działa również stopniowe nasycenie rynku w Europie Zachodniej, spadek kosztów instalacji oraz poprawa warunków  inwestycyjnych dzięki wysokiemu poziomowi rynkowych mechanizmów wsparcia oraz możliwości finansowania inwestycji z dodatkowych źródeł,  takich jak NFOŚiGW, BOŚ, Ekofundusz i fundusze strukturalne.
Kolektory słoneczne, przy obecnym stanie rozwoju technik pozyskiwania energii, stanowią źródło energii najlepiej sprawdzające się w  niewielkiej skali. Rozwój tej gałęzi energetyki jest obecnie wspierany
przez uruchomiony we wrześniu br. projekt ,,Dotacje na kolektory",  umożliwiający osobom fizycznym otrzymanie dopłat do zakupu i montażu  tych urządzeń.
Podczas konferencji ,,Odnawialne źródła energii - wyzwania nowoczesnej  gospodarki" skupiono się również na omówieniu perspektyw rozwoju   biogazowi, głównie rolniczych. Podkreślono ich rolę w redukcji emisji  dwutlenku węgla oraz niekontrolowanej emisji metanu, zagospodarowaniu  odpadów wszelkiego rodzaju z jednoczesnymi perspektywami rozwoju   obszarów wiejskich.
Ludzkość ma do dyspozycji ok. 5 mld ha ziemi uprawnej wraz z  pastwiskami, z czego do celów energetycznych może wykorzystać prawie  połowę tej powierzchni. Biomasa jest źródłem energii dostępnym w  każdym rejonie świata. Zdaniem Andrzeja Rubczyńskiego, dyrektora   Departamentu Strategii i Analiz w Vattenfall Heat Poland, w 2020 roku  energia pochodząca z biomasy i odpadów będzie stanowiła ponad 50%  energii ze wszystkich źródeł odnawialnych w Europie. W takiej sytuacji  stary kontynent będzie zmuszony do importu biomasy w wysokości ok. 60   mln ton rocznie.
Podczas części konferencji poświęconej energii geotermalnej zwrócono   uwagę na niezależność tego źródła od warunków klimatycznych.Zasoby  niskotemperaturowe (<150°C), którymi dysponuje Polska, powinny być   wykorzystane przede wszystkim w ciepłownictwie oraz turystyce i   rekreacji. Szacuje się, że nasze zasoby eksploatacyjne są w stanie   zapewnić ok. 500 TJ rocznie, co pozwoliłoby na ogrzanie około 4 mln  mieszkań. Eksperci są jednak zgodni, że energetyka geotermalna jest  sektorem, dla którego ciężko jest prognozować rozwój ze względu na  mniejsze zainteresowanie tą tematyką niż pozostałymi odnawialnymi   źródłami energii.
Inwestorzy i eksperci zajmujący się sektorem energii odnawialnej w   Europie Środkowo-Wschodniej muszą zmierzyć się z szeregiem barier  stawianych na drodze rozwoju energii odnawialnej. Niestety w znacznym  stopniu jest ona zależna od niestabilnych cen konwencjonalnych źródeł  pozyskiwania energii - wraz z ich wzrostem rośnie również  zainteresowanie źródłami alternatywnymi. Technologie w zakresie  odnawialnych źródeł energii w wielu przypadkach wymagają udoskonalenia  w celu zwiększenia efektywności energetycznej procesów produkcji  energii. Głównym problemem logistycznym jest przyłączenie uzyskanej z  odnawialnych źródeł energii do systemu elektroenergetycznego. Stan  polskich sieci elektroenergetycznych jest słaby i zdaniem uczestników  konferencji 4,5 tys. MW stanowi granicę mocy, którą można przyłączyć  bez zmian istniejącej infrastruktury.


POWIĄZANE

Głównym organizatorem konkursu „Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym” jest Cent...

W handlu detalicznym ceny miodu utrzymują się na poziomie zbliżonym do ubiegłoro...

Polscy rolnicy mogą już skorzystać z “zielonych pożyczek” z oprocentowaniem 0 pr...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę