aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Rolnictwo ekologiczne po europejsku

16 kwietnia 2004

Dla gospodarstw słabszych finansowo przejście na ekologiczne metody wytwarzania żywności daje szansę na produkcję bardziej opłacalną, która będzie miała zbyt zarówno w kraju, jak i za granicą. Szacuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat liczba ekologicznych producentów zwiększy się u nas do ok. 10 tys.

Po 1 maja br. certyfikaty wydawane przez polskie jednostki certyfikujące będą uznawane we wszystkich krajach członkowskich UE, co pozwoli na swobodny przepływ żywności ekologicznej. Biorąc pod uwagę, że koszty produkcji rolniczej w Polsce są niższe aniżeli w krajach Piętnastki, nasza oferta powinna być cenowo konkurencyjna, a z uwagi na mniejsze skażenie gleb, wartościowsza. Także pod względem smakowym.

Aby to wszystko mogło się ziścić, Sejm musi jeszcze przed dniem akcesji dostosować naszą ustawę z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym do wymogów prawa obowiązującego w UE. Projekt stosownych zmian jest gotowy. Sprowadzają się one głównie do wyznaczenia kompetentnych organów w zakresie systemu kontroli i certyfikacji. Minister rolnictwa został wskazany jako organ upoważniający jednostki certyfikujące do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów. Z kolei nadzór nad tymi jednostkami ma sprawować Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Inspekcja ta będzie również organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń producentów podejmujących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego. Ona ma gromadzić i przechowywać informacje o tego rodzaju producentach udostępniając je instytucjom i osobom zainteresowanym. Będzie też wydawać zezwolenia na import produktów rolnictwa ekologicznego z krajów spoza UE i dokonywać ich kontroli na granicy.

Prowadzeniem bazy danych o ekologicznych nasionach, materiale siewnym i wegetatywnym materiale rozmnożeniowym zajmie się Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wyznaczone zostaną jednostki kwalifikujące środki produkcji do stosowania w rolnictwie ekologicznym (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa oraz Instytut Ochrony Roślin). W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w Polsce, utrzymana będzie ważność dotychczas wydanych certyfikatów, a także ważność dotychczasowego oznakowania.

Przewiduje się utrzymanie dofinansowania badań prowadzonych na potrzeby rolnictwa ekologicznego ze środków krajowych, a także analiz pobranych podczas kontroli próbek i kosztów inspekcji dokonywanych w gospodarstwach ekologicznych. Stawki dotacji i zadania będą ustalane corocznie przez ministra rolnictwa. W 2004 r. kwota dotacji budżetowych na ten cel wynosi 7,5 mln zł.


POWIĄZANE

Twierdzenia dotyczące ekologii: podwójne wysiłki weryfikacyjne mogą prowadzić do...

Wszyscy wszystkim składają życzenia. Oto kolejna dawka optymizmu i wspólnoty cel...

Herbatki funkcjonalne Zioła Mnicha – w trosce o zdrowie Chcąc zadbać o prawidłow...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę