aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Rolnictwo ekologiczne po europejsku

16 kwietnia 2004

Dla gospodarstw słabszych finansowo przejście na ekologiczne metody wytwarzania żywności daje szansę na produkcję bardziej opłacalną, która będzie miała zbyt zarówno w kraju, jak i za granicą. Szacuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat liczba ekologicznych producentów zwiększy się u nas do ok. 10 tys.

Po 1 maja br. certyfikaty wydawane przez polskie jednostki certyfikujące będą uznawane we wszystkich krajach członkowskich UE, co pozwoli na swobodny przepływ żywności ekologicznej. Biorąc pod uwagę, że koszty produkcji rolniczej w Polsce są niższe aniżeli w krajach Piętnastki, nasza oferta powinna być cenowo konkurencyjna, a z uwagi na mniejsze skażenie gleb, wartościowsza. Także pod względem smakowym.

Aby to wszystko mogło się ziścić, Sejm musi jeszcze przed dniem akcesji dostosować naszą ustawę z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym do wymogów prawa obowiązującego w UE. Projekt stosownych zmian jest gotowy. Sprowadzają się one głównie do wyznaczenia kompetentnych organów w zakresie systemu kontroli i certyfikacji. Minister rolnictwa został wskazany jako organ upoważniający jednostki certyfikujące do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów. Z kolei nadzór nad tymi jednostkami ma sprawować Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Inspekcja ta będzie również organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń producentów podejmujących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego. Ona ma gromadzić i przechowywać informacje o tego rodzaju producentach udostępniając je instytucjom i osobom zainteresowanym. Będzie też wydawać zezwolenia na import produktów rolnictwa ekologicznego z krajów spoza UE i dokonywać ich kontroli na granicy.

Prowadzeniem bazy danych o ekologicznych nasionach, materiale siewnym i wegetatywnym materiale rozmnożeniowym zajmie się Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wyznaczone zostaną jednostki kwalifikujące środki produkcji do stosowania w rolnictwie ekologicznym (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa oraz Instytut Ochrony Roślin). W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w Polsce, utrzymana będzie ważność dotychczas wydanych certyfikatów, a także ważność dotychczasowego oznakowania.

Przewiduje się utrzymanie dofinansowania badań prowadzonych na potrzeby rolnictwa ekologicznego ze środków krajowych, a także analiz pobranych podczas kontroli próbek i kosztów inspekcji dokonywanych w gospodarstwach ekologicznych. Stawki dotacji i zadania będą ustalane corocznie przez ministra rolnictwa. W 2004 r. kwota dotacji budżetowych na ten cel wynosi 7,5 mln zł.


POWIĄZANE

Twierdzenia dotyczące ekologii: podwójne wysiłki weryfikacyjne mogą prowadzić do...

Wszyscy wszystkim składają życzenia. Oto kolejna dawka optymizmu i wspólnoty cel...

Herbatki funkcjonalne Zioła Mnicha – w trosce o zdrowie Chcąc zadbać o prawidłow...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę