CTR_80917

ROZPORZĄDZENIE

19 czerwca 2002

z dnia 29 kwietnia 2002 r.

w sprawie nakładu połowowego floty.

(Dz. U. z 2002, nr 55, poz. 486)

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następującą wielkość nakładu połowowego floty:

1) na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej - 1.008 statków rybackich, w tym:

a) 9 statków rybackich o długości całkowitej powyżej 30 m lub mocy silnika głównego większej niż 611 kW,

b) 414 statków rybackich o długości całkowitej od 15 m do 30 m,

c) 585 statków rybackich o długości całkowitej nieprzekraczającej 15 m,

2) na Zalewie Szczecińskim wraz z wodami przyległymi - 158 statków rybackich o długości całkowitej nieprzekraczającej 15 m, w tym na Jeziorze Dąbie - 23 statki rybackie,

3) na Zalewie Wiślanym - 124 statki rybackie o długości całkowitej nieprzekraczającej 15 m.

§ 2. 1. Nie zwiększa się nakładu połowowego floty, jeżeli zgłasza się statek do ewidencji statków rybackich w miejsce innego, wykreślonego z ewidencji, statku rybackiego podobnego rodzaju.

2. Za statek rybacki podobnego rodzaju uważa się statek, którego zdolność połowowa nie przekracza, z zastrzeżeniem ust. 4, o więcej niż 10% zdolności połowowej statku rybackiego wykreślonego z ewidencji statków rybackich.

3. Zdolność połowową statku rybackiego oblicza się według wzoru:

Zp = Dc x S + 0,45 M

gdzie:

Zp - oznacza zdolność połowową,

Dc - oznacza długość całkowitą w m,

S - oznacza szerokość statku w m,

M - oznacza moc silnika głównego w kW.

4. Przekroczenie zdolności połowowej statku rybackiego o więcej niż 10% jest dopuszczalne przy wymianie jego silnika głównego na inny o mocy nieprzekraczającej 50 kW i długości całkowitej statku rybackiego nieprzekraczającej 10 m.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

 


POWIĄZANE

Opłaty za torebki foliowe nie pójdą bezpośrednio na ochronę środowiska, ale zasi...

Rozwój przemysłu biotechnologicznego w Polsce wymaga wsparcia ze strony państwa;...

Większość samorządów nad Zalewem Wiślanym popiera planowany przez rząd przekop M...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę