Advertisement

Z myślą o rozwoju wsi

8 marca 2006

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczyna realizację - za pośrednictwem Fundacji Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja - nowego programu grantowego: Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na rzecz Wsi i Terenów Wiejskich. Celem programu jest pobudzenie aktywności środowisk i organizacji lokalnych oraz stymulowanie lokalnych inicjatyw i współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i oświatową.

Granty programu - do 30 tys. zł (udzielane w trybie konkursu projektów) - będą stanowić wsparcie dla lepszego wykorzystania potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawy ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i pracy. Zakres przedmiotowy grantów udzielanych w ramach niniejszego programu może obejmować przedsięwzięcia realizowane na terenie wsi lub miast do 10 tys. mieszkańców, dotyczące inicjatyw obywatelskich w takich dziedzinach jak między innymi oświata, ochrona zdrowia wraz z rehabilitacją leczniczą oraz zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego oraz kreowanie narodowych  i produktów turystyki kulturowej na terenach wiejskich.

O granty mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i ich związki, w tym fundacje, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, a także parafie i lokalne grupy działania (LGD), posiadające określoną formę prawną. O granty mogą ubiegać się również podmioty kolegialne nie posiadające określonej formy prawnej, jak: rady sołeckie, rady parafialne i inne zorganizowane grupy lokalnych społeczności, realizujące przedsięwzięcia w zakresie inicjatyw obywatelskich objętych niniejszą umową.

Wnioski należy składać pod adresem:
Fundacja Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja
01-842 Warszawa
al. Reymonta 12 A


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę