aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

23 października 2002
Szacunkowa wartość przetargu – powyżej 30 000 euro.

Pomorski Oddział Straży Granicznej, 71-141 Szczecin, ul. Żołnierska 45, woj. zachodniopomorskie, pow. m. Szczecin, tel. 091 4794209, fax 091 4794212, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów nabiałowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 3). (PKWiU: 15.51.1, 15.51.2)

Miejsce realizacji – Szczecin, ul. Żołnierska 4, 71-141 magazyn.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 2002.12.01-2003.12.31.

Wadium – 1550 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena brutto oferty (minimalizacja) – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 15 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. ul. Żołnierska 4, 71-141 Szczecin, pok. 109, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – Magdalena Kostyra, tel. 091 4794209, lok. 109, w godz. 08:00-15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. ul. Żołnierska 45, 71-141 Szczecin, kancelaria jawna, pok. 109.

Termin składania ofert upływa dnia 12.11.2002 o godzinie 12:45.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.11.2002 o godzinie 13:00 w siedzibie zamawiającego, lok. ul. Żołnierska 4, 71-141 Szczecin, pok. 109.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 176 z dnia 21.10.2002

POWIĄZANE

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji kampanii "Lowe Krowe"! Poprzednie edycje...

Sekretariat Prezesa Zarządu ZPPM, Pana Marcina Hydzika,  przesyłał do Pierwszego...

- Polskie mleczarnie zaczynają już zmniejszać gramaturę opakowań - ich tarę - za...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę